Archiv: Domácí politika | Politické strany


Více než čtvrtina existujících politických stran v Česku má neprůhledné hospodaření. Zjistil to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí při kontrole výročních finančních zpráv za loňský rok. Většinou jde o menší neparlamentní subjekty. Povinnost odevzdat zprávu o svém financování k začátku dubna 2019 mělo celkem 256 politických stran a hnutí. Úřad i přes urgence ke konci května obdržel pouze 177 úplných a dalších 12 neúplných finančních zpráv. Subjektů, které zprávu nedodaly vůbec, bylo o 19 víc než u finančních zpráv za rok 2017. Těmto stranám hrozí nejen finanční postih, ale i pozastavení činnosti, případně rozpuštění. "Celkem se jedná o 68 stran a hnutí, které se v případě neodevzdání výroční zprávy vystavily správnímu řízení, ve kterém úřad může uložit sankci až 200 000 Kč. V případě, že tyto subjekty nepředložily ani zprávu za rok 2017, podá náš úřad vládě návrh na pozastavení jejich činnosti,“ uvedl Jiří Navrátil, člen úřadu a koordinátor agendy hospodaření politických stran a hnutí. Podle zjištění úřadu jde o menší neparlamentní strany a hnutí. Žádná z nich neměla v loňském roce nárok na státní příspěvek za činnost, jehož výplatu podmiňuje právě předložení výroční zprávy.

Odevzdání výroční zprávy je podle zákona jednou ze základních povinností každé politické strany nebo hnutí. Zprávy úřad od roku 2017 zveřejnuje na svém webu tak, aby byly volně dostupné co nejširšímu okruhu zájemců.