Archiv: Ekonomika | Průmysl


Horní Rakousy chtějí nadále žalovat českou elektrárenskou společnost ČEZ. Ta prý v minulých letech ignorovala námitky rakouské spolkové země ohledně bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín (JETE). Země se chce odvolat proti nedávnému zamítnutí žaloby v první instanci hornorakouským zemským soudem, informovala agentura APA. Žalobu týkající se ignorování svých bezpečnostních obav Horní Rakousy podaly už v roce 2001. Žaloba byla zdůvodněna tím, že 60 kilometrů od JETE se nacházejí pozemky zemědělské školy země Horní Rakousy, které jsou prý ohroženy imisemi z elektrárny. Už v roce 2002 tuto žalobu zamítl zemský soud v Linci, který dospěl k závěru, že k posuzování takové záležitosti není kompetentní. Nejvyšší soud nakonec ale potvrdil, že rakouské soudy ve věci příslušné jsou. Hornorakouská vláda se domnívá, že ČEZ dosud ignoroval její obavy. Právě v roce 2001 se přitom rozjel proces česko-rakouských jednání o bezpečnosti Temelína na základě takzvané dohody z Melku, podle které měly Česká republika a Rakousko vyřešit sporné body kolem JETE. Česká vláda prohlásila dohodu za naplněnou v roce 2007. Už v listopadu 2006 byla JETE kolaudována, což ovšem vystupňovalo kritiku ze strany Rakouska a Horních Rakous. Odvolání rakouská spolková země opírá o argument, že před kolaudací nebyla vyslyšena, a poukazuje na "nepochopitelná" odůvodnění v oblasti bezpečnosti ze strany ČEZu.