Archiv: Historie | Archeologie


Pátrání po ostatcích Anežky České v pražském kostele svatého Haštala pokračuje. Vladimír Kelnar, duchovní správce farnosti, pod kterou kostel spadá, odeslal na magistrát žádost o zahájení průzkumu. Vyplývá to z informací z odboru památkové péče magistrátu. Město při svém rozhodování přihlíží k postoji Národního památkového ústavu. Ten již před Vánoci magistrátu sdělil, že nemá námitky proti prozkoumání místa, které by mohlo skrývat údajný hrob svaté Anežky, sdělila ČTK mluvčí NPÚ Zdeňka Kalová. Přesvědčení, že se ostatky Anežky České nacházejí v kostele svatého Haštala, vyjádřili v listopadu restaurátoři z nedalekého ateliéru. Pražští památkáři z magistrátu by měli o žádosti rozhodnout zhruba do dvou týdnů. Průzkum posvětila i církev. Kardinál Miloslav Vlk tak učinil přesně v den 20. výročí Anežčina svatořečení 12. listopadu.

Přípravná fáze průzkumu začala už koncem října prošetřením místa radarovým přístrojem. Zjistilo se, že by pod podestou hlavního oltáře s vloženou středověkou opukovou deskou mohla být dutina se schránkou a kovovým předmětem. Podle určitých indicií by mohlo jít o truhličku s královskou pečetí a berlou abatyše. Před oficiálním archeologickým průzkumem ale nelze mluvit o nálezu hrobu. Hrob svaté Anežky České se již několik staletí považuje za ztracený. Existuje několik teorií o tom, kde by se mohl nalézat. V povědomí mnohých lidí dlouho byla představa, že Anežčin hrob je ukryt právě u sv. Haštala, přestože k této domněnce nevedou žádné historicky ověřené informace. Kostel je od povodní v roce 2002 uzavřen a opravuje se.

Rožmberkové, kteří patří k nejvýznamnějším českým šlechtickým rodům, nebyli pochováni v hrobce vyšebrodského kláštera v sedě u stolu, jak se traduje, ale byli pohřbeni v rakvích. V jejich hrobce v kostele nacisté neukryli žádnou válečnou kořist. Obě legendy vyvrátil archeologický průzkum hrobky, jež nedestruktivní metodou provedli jihočeští archeologové. Jisté zatím je, že v hrobce je v cínovém sarkofágu pohřben poslední z Rožmberků Petr Vok. Novinářům to řekla vedoucí výzkumu Zuzana Thomová. V presbytáři kostela Nanebevzetí Panny Marie se podařilo sondou s kamerou proniknout do pohřební komory o rozměrech 5,35 krát 2,4 metry zaklenuté ve výšce asi 1,5 metru, popsal geofyzik Jiří Šindelář.

Vedle hromady zetlelých prken z rakví se zbytky rozpadlých textilií a kosterních pozůstatků ležely přímo pod průzkumným vrtem vedle sebe dva cínové sarkofágy. Jeden z nich byl na víku zdoben reliéfem krucifixu, dále kvalitně vyhotovenými rožmberskými erby obrácenými dolu, což vypovídá o vymření rodu. Latinský nápis pak informuje o tom, že v sarkofágu byl pohřben poslední člen rodu Petr Vok z Rožmberka, uvedla Thomová. Vyhodnocení průzkumu, který začal na jaře 2008, je ale zatím na samém počátku. Podle písemných dokumentů by mělo být v hrobce pohřbeno 39 členů rodu, 22 mužů a 17 žen. Česko spolu s Horním Rakouskem připravují ke 400. výročí vymření rodu zemskou výstavu.