Archiv: Historie | Česko-německé vztahy


V Klosterneuburgu nedaleko Vídně vyvrcholila hlavní výroční akce rakouského sudetoněmeckého krajanského sdružení (SLÖ), Sudetoněmecké dny vlasti. Její účastníci znovu požadovali označení poválečného odsunu Němců z bývalého Československa za bezpráví a dokonce za genocidu a vyzývali český stát, aby zrušil takzvané Benešovy dekrety a postižené odškodnil. Rakouský landsmanšaft je sice početně slabý, ale svými prohlášeními mnohdy radikálnější než silné sdružení německé.

Po bohoslužbě, poledním koncertu dechové hudby na náměstí a průvodu několika stovek účastníků v historických krojích se přítomní shromáždili v místní Babenberské hale. Jako hlavní řečník k nim promluvil nejvýznamnější host letošních dnů, americký právník a historik Alfred de Zayas, který se dlouhodobě angažuje jako zastánce a právní poradce odsunutých sudetských Němců. Ve svém vystoupení opakovaně obviňoval českou stranu, že se snaží své "zločinné jednání" při poválečném odsunu Němců zdůvodňovat "údajným povolením, které prý dostala od účastníků Postupimské konference". To však prý je překrucování historie, proti němuž je třeba neustále bojovat. Podle de Zayase není pravda, že Československo dostalo mezinárodní oprávnění k odsunu, ani že odsun byl součástí poválečného uspořádání.

De Zayas zúčastněné vyzval, aby se nevzdávali a dál trvali na svých právech. Znovu ostře kritizoval politiky i intelektuály Německa a Rakouska, kteří podle něj nedostatečně hájí zájmy odsunutých Němců. "Státy mají na základě mezinárodního práva povinnost diplomaticky chránit své občany. Je skandál, že tento samozřejmý požadavek Berlín ani Vídeň vůči vyhnancům neplní. Oběti vyhnání se však nesmějí vzdávat, i když politici selhali," prohlásil mimo jiné de Zayas. Odsunutým doporučil, aby se obraceli se svými nároky přímo na ženevský Výbor OSN pro lidská práva. Jeho členové a experti prý nejsou o problematice vyhnanců dostatečně informováni.