Archiv: Kultura | Architektura


Koterovská náves v Plzni se po letech příprav dočká rozsáhlé rekonstrukce. Jedna z nejvýznamnějších památkových zón ve městě, jež je vzácným dokladem lidové architektury, se po investici zhruba 30 milionů korun stane atraktivnější pro turisty a současně bude místem, kde se začnou konat řemeslné trhy či poutě. Na rekonstrukci se povedlo získat evropskou dotaci 27,5 milionu korun. ČTK o tom informoval starosta druhého městského obvodu Lumír Aschenbrenner. "Je to jedna z nejvýznamnějších památkových rezervací ve městě, která je ovšem investičně zanedbaná," uvedl. Kromě zatraktivnění podoby celého veřejného prostranství se začne pracovat právě i na výstavbě nové kanalizační sítě. Pod povrchem se bude řešit i elektrické vedení, jež nyní vede přes náves vzduchem. Vzhled návsi vylepší i další zásahy, například místo prašných cestiček se objeví nové dláždění chodníků a hlavního prostranství, upraveny budou travnaté plochy, na návsi obvod nechá osadit nová pítka, lavičky i pouliční osvětlení. Zachovány zůstanou všechny stromy, především vzrostlé kaštany.

Podle starosty zatraktivnění místa souvisí i se snahou náves oživit a přilákat na ní turisty. "Mohly by se tu konat řemeslné trhy nebo poutě. Organizovat je mohou místní spolky či sdružení," dodal. Stavba začne v květnu, dokončena bude do roka. Koterovská náves je památkovou rezervací lidové architektury. Nachází se na ní například statky s trojúhelníkovými štíty a klenutými vjezdy z první poloviny 19. století. Zastoupeno je i lidové baroko a klasicismus.