Archiv: Kultura | Divadlo


Socha alegorie Tance na boku střechy Národního divadla v Praze je po tříměsíčním restaurování v "nových šatech". Náročný projekt opravy sochařské výzdoby české první scény, jemuž se už šestým rokem věnuje ve spolupráci s jejím vedením Nadace Občanského fóra, se tak o další kousek posunul k cíli. Podle restaurátora Michaela Blažka vnesly problémy do současných záchranných prací především zásahy z roku 1983, provedené narychlo a neodborně. "Na soše z dílny Antonína Wágnera se negativně podepsaly vedle nepříznivého vlivu počasí především práce z první poloviny 80. let, kdy se zřejmě pospíchalo s nevyzkoušenými technologiemi. Byly použity velké koncentrace hydrofobizačních prostředků, jimiž byl hořický pískovec povrchově prakticky zničen," řekl Blažek ČTK. Odhadl, že z osmdesáti procent se zabýval nápravou těchto škod.

Restaurování alegorie Tance zahájil v červnu, dokončil je až nyní a považuje tuto část obnovy za nejkomplikovanější. V roce 1983 byly totiž použity i tvrdé tmely z šedého cementu, a to zejména v obličejové části sochy, kde nastala rozsáhlá destrukce původního kamenného materiálu. Od roku 2000 už byla zrestaurována sochařská výzdoba na průčelní straně Národního divadla a práce pokračovaly na fasádě z vltavské strany, kde jsou na některých sochách patrné trhliny a odpadávají i části kamene. V roce 2005 se podařilo opravit sousoší Opera a sousedící sochu Hudba. Restaurátorský průzkum naznačuje, že se dají očekávat podobné překážky u zbývajících, neopravených soch - u sousoší Drama a soch Historie a Poezie.

Šéfové tří uměleckých souborů Národního divadla napsali premiérovi Mirku Topolánkovi otevřený dopis. Žádají ho v něm, aby se vložil do situace, která v divadle nastala odvoláním ředitele Daniela Dvořáka. Považují toto odvolání stále za nezdůvodněné. "Věříme, že se svou autoritou zasadíte o to, aby tato záležitost byla uvedena do pořádku a aby se pro příště takto nezacházelo s čelními představiteli našich národních kulturních institucí," napsali Topolánkovi Michal Dočekal, Jiří Nekvasil a Petr Zuska. Ministr Martin Štěpánek, který Dvořáka odvolal ihned po svém nástupu do funkce, podle nich o tomto kroku informuje neúplně a zkresleně.

Štěpánek se odvolává na výsledky kontroly ministerstva kultury. Šéfové souborů píšou, že divadlo se proti některým závěrům zprávy ohradilo, tyto námitky pak ministerstvo akceptovalo. "Národní divadlo pak vypracovalo seznam opatření, jež přijalo k odstranění nedostatků. Tyto ministerstvo kultury přijalo a Národní divadlo realizovalo. Bývalý ministr kultury pan Vítězslav Jandák se pak rozhodl 'potrestat' ředitele Národního divadla nepřiznáním ročních odměn. Tím je i z právního hlediska přece celá záležitost uzavřena," uvádějí v dopise. Odvolání Dvořáka je pak podle nich druhý trest za stejná, formální pochybení, která navíc "jsou ve výsledku dílčími chybami konkrétních pracovníků, a nikoliv chybou řízení". Následná finanční kontrola konstatovala, že za stejné období je účetnictví bez závad," uvedli pisatelé.