Archiv: Kultura | Výtvarné umění


Originál Pittsburské dohody, která před 90 lety položila základ ke vzniku československého státu, má být v říjnu vystaven v Senátu. Bude ústředním exponátem výstavy s názvem Na cestě k samostatnosti, která bude věnována budování státu v letech 1916 až 1920. Dohodu podepsali 30. května 1918 v Pittsburghu zástupci českých a slovenských krajanských organizací a pozdější prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Schválili v ní spojení obou národů v jednom státě. Dokument pomohl Masarykovi dokazovat, že i Slováci jsou proti setrvání v rakousko-uherském císařství a přejí si vznik společného státu s Čechy. O dokument, který je nyní na "turné" po Slovensku, se stará americké historické muzeum v Pittsburghu. Už krátce po vzniku Československa se dohoda stala předmětem sporů. Někteří slovenští představitelé se jí dovolávali při svém úsilí o autonomii Slovenska vzhledem k tomu, že v dohodě byla Slovákům slíbena vlastní administrativa, sněm a soudy a slovenština jako úřední a vyučovací jazyk. Čeští politici ale poukazovali na to, že se jednalo jen o programovou dohodu s tím, že o státním zřízení, ústavě i postavení Slovenska rozhodnou až volení představitelé, tedy Národní shromáždění.

Společně s Pittsburskou dohodou bude podle pořadatelů v expozici vystavena také věrná kopie německého originálu mnichovské dohody z roku 1938, která Československo připravila o pohraniční území ve prospěch hitlerovského Německa, ale také Maďarska a Polska. Podle organizátorů to má svou symboliku - první z dokumentů symbolizuje několikaleté komplikované úsilí o vznik společného státu, druhý jeho rozbití během pár měsíců. Souběžně s touto výstavou bude 24. září zahájena v prostorách historických chodeb Valdštejnského paláce expozice věnovaná výročím přelomových osmičkových roků v československých dějinách. Přiblížit má mimo jiné parlamentní osobnosti těchto let. Obě výstavy jsou součástí společného projektu Senátu, Národního muzea a Vojenského historického ústavu, podobně jako expozice dokumentující plakáty ze srpna 1968. Ta začne za necelý měsíc ve Valdštejnské zahradě a potrvá do 28. září.