Archiv: Společnost | Krimi


Zařazení domácího násilí mezi trestné činy je podle představitelů organizací, které pomáhají jeho obětem, jen prvním krokem v řešení tohoto problému. Za nutné považují další opatření na ochranu oběti i k potrestání agresora. Zástupci sdružení přesto považují počin zákonodárců za významný signál toho, že se stát chce s týráním za dveřmi bytů vypořádat.

"Od prvního kroku nemůžeme čekat, že domácí násilí zastaví, protože neumí agresora vyhnat z domácnosti. Nemůžeme očekávat, že po něm domácí násilí zmizí, protože se pachatelé zaleknou," řekla prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová. Tato organizace pomáhá obětem trestných činů, svou pozornost věnuje i boji proti domácímu násilí.

Představitelé neziskových organizací, které ČTK ve středu oslovila, však novelu přesto považují za průlom. "Poslanci poprvé přijali nějaké opatření ve prospěch obětí domácího násilí. Ukázalo se, že problém berou vážně a jsou ochotni se jím zabývat," uvedla Petra Švecová ze sdružení Rosa na pomoc týraným ženám a obětem domácího násilí. České právo dosud násilí za dveřmi domovů neumělo postihovat. Zákon chránil před týráním jen osoby svěřené do péče, tedy děti, starce a nesvéprávné. Nyní by měl před opakovaným zlým a hrubým nakládáním bránit i lidi blízké, kteří žijí spolu v jedné domácnosti. Podle Vitoušové se tedy nebude týkat jen manželů, ale například i podnájemníka a nájemce či vnuka a babičky.

Ministr vnitra Stanislav Gross chce navrhnout německé straně, aby policie obou zemí spojily síly k vyřešení otázky dětské prostituce. Na přelomu roku by měl Prahu navštívit spolkový ministr vnitra Otto Schily. "Hlavním tématem bude dětská prostituce," řekl Gross v Chebu na krajské konferenci ČSSD. Dodal, že výsledkem schůzky by měla být dohoda o společném postupu spolkových bezpečnostních orgánů a české policie. "Je třeba, aby dokázaly nezpochybnitelně a autoritativně zmapovat tento problém. Bude-li z čeho vyvodit trestní odpovědnost, bude vyvozena," řekl ministr. "Je žádoucí, aby byl problém řešen. I kdyby se jednalo o jeden jediný případ, jde o jeden z nejodpornějších činů," dodal.

Spolupráce bezpečnostních složek obou zemí se bude opírat o česko-německou smlouvu o pomoci ve věcech trestních. "Právní rámec dává prostor, aby vedle sebe mohly efektivně působit české a německé bezpečnostní složky," řekl ministr. Spolupráci konkretizovat ale odmítl. "Pokud chceme tu věc účinně zmapovat a řešit, nemůžeme konkrétní postup dopředu avizovat," řekl.

Mediální kampaň kolem dětské prostituci v česko-německém pohraničí rozvířily informace zveřejněné v publikaci německé nevládní organizace Karo. Ta označila Chebsko za ráj pedofilů. Informace o stovkách dětí nabízených v pohraničí k prostituci česká policie i radnice příhraničních měst a obcí označily za přehnané. Konkrétní příklady dětské prostituce se zatím nepodařilo najít ani řadě zahraničních žurnalistů, kteří v uplynulých dnech Chebsko navštívili. Nejnověji situaci v Chebu a okolí zkoumali tento týden přímo pracovníci odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra. Podle Grosse je třeba problém dětské prostituce řešit v každém případě, i když se důkazy o dětské prostituci nenajdou. "Chceme jméno České republiky v zahraničí očistit," řekl. "Česká republika se nemusí skrývat a může hrát otevřeně, pokud partneři budou seriozní. A já spolkovému ministru vnitra plně důvěřuji," řekl.