Archiv: Společnost | Menšiny


Čeští školáci mají jen malé povědomí o tom, jaké jsou zvyky, původ nebo dějiny národnostních i náboženským menšin, které žijí na území České republiky. Vyplývá to z výzkumu Martiny Ciché z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2002 se výzkumu zúčastnilo 833 žáků základních, středních a vyšších odborných škol. V odpovědích na její otázky se také často projevovaly rasistické nebo xenofobní postoje. Nejvíce rasistických postojů se podle Ciché u studentů objevilo v odpovědích týkajících se Romů a Arabů. Cichá soudí, že se tak u studentů odráží negativní vztah k menšinám, který má i dospělá populace. Na otázku po původu Romů dokázala správně nebo alespoň částečně správně odpovědět asi polovina dotázaných. Žáci středních a základních škol také ve více než 90 procentech případů neměli povědomí o koncentračním táboře v Letech u Písku, kde během 2. světové války zahynulo 326 lidí, převážně Romů. Dvě třetiny z dotázaných žáků neznalo žádný vietnamský zvyk či obyčej. Vietnamci jsou po Ukrajincích a Slovácích v České republice třetí největší národnostní menšina. Podle údajů statistického úřadu jich v Česku v loňském roce žilo 36.832. Relativně největší povědomí mají žáci středních a základních škol podle výzkumu o židovských tradicích a dějinách. Na rozdíl od romského jsou studenti podle Ciché dobře informováni o holokaustu židovském. Co je typické pro židovské náboženství, ale věděla jen zhruba polovina dotázaných.

Desítky Romů z Mladoboleslavska, Nymburska i romští hosté ze zahraničí přijedou 22. května diskutovat do Mladé Boleslavi o aktuálních problémech svého etnika i jeho výhledech do budoucnosti. Budou probírat hlavně otázky zaměstnanosti, bydlení, zdravotnictví, vzdělání, romské kultury a historie a antidiskriminačních opatření. ČTK o tom informovala Martina Brzobohatá, ředitelka občanského sdružení Jekhetani Luma - Společný svět. Celodenní akci s názvem Romové Romům: Zprostředkování reálných životních očekávání v EU zahájí dopoledne diskuse romských osobností se studenty Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Jičínské ulici. Odpolední část je určená dospělým. V programu vystoupí s příspěvky do diskuse romské osobnosti z České republiky i ze zahraničí, diskuse ale bude otevřena všem zúčastněným. Hosté z Francie seznámí návštěvníky se životem tamních Romů. Program doplní vystoupení kapely Gypsy Billy, která zahraje tradiční romské písničky.

Na problémy související s životem a postavením Romů, ale i dalších sociálně slabých lidí v Mladé Boleslavi se soustředí občanské sdružení Jekhetani Luma - Společný svět, které pomáhá i s propagací připravované diskusní akce. To také založilo loni Pracovní agenturu Luma, která by měla pomoci především lidem, již mají handicap v podobě nízké vzdělanosti, etnické příslušnosti či dlouhodobé nezaměstnanosti. Sdružení již provozuje v Mladé Boleslavi také občanskou poradnu.