Archiv: Společnost | Menšiny


Osmdesát Romů i dalších lidí ze Zlínského kraje se sešlo v Poličné u Valašského Meziříčí na Vsetínsku na pouti k blahoslavenému Zeferinovi, jenž pocházel z romské rodiny. S jeho obrazem dorazili do kapličky Nanebevzetí Panny Marie, kde se konala bohoslužba. "Jsme věřící a uctít památku blahoslaveného Roma považujeme za svou povinnost. Kromě toho jsme zvyklí občas se sejít se členy romské komunity," řekl Jan Kandráč z Valašského Meziříčí. Cílem poutě je posílit víru lidí v Boha. Současně by měla přispět ke sblížení Romů a většinové společnosti, řekla Irena Ševčíková z pořádajícího Komunitního centra Zeferino. Mši sloužil správce místní římskokatolické farnosti Pavel Stefan. "Záměrně jsem Romům nepromlouval do duše ohledně jejich přístupu k životu, protože by se to minulo účinkem. Chtěl jsem je povzbudit a říci, že se v jejich společnosti cítím dobře," uvedl. V Poličné se romské poutě konají od loňska. Při bohoslužbě byla loni posvěcena Zeferinova fotografie a reprodukce obrazu Cikánská madona.

Zeferino Jiménez Malla pocházel z chudé katalánské rodiny. Zahynul během španělské občanské války v roce 1936. Tehdy mu bylo 75 let. Zastřelili ho republikánští vojáci, protože se zastal mladého kněze. Devátý srpen, výroční den jeho smrti, si připomínají Romové v celé Evropě. Před pěti lety ho papež Jan Pavel II. jako prvního Roma v dějinách blahoslavil.