Archiv: Společnost | Rodina


Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková (SZ) žádá, aby byla co nejrychleji z psychiatrické léčebny propuštěna desetiletá Tereza. Dívku minulý týden na dětské psychiatrické oddělení nemocnice v Motole poslal soud kvůli vleklým sporům rodičů o právo na styk s dítětem. Stehlíková chce posoudit, zda rozhodnutí soudce není v rozporu s Úmluvou o právech dítěte, která například říká, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí. Jako ochránce lidských práv i jako psychiatrička je Stehlíková přesvědčena o tom, že pobyt zdravého dítěte v psychiatrickém zařízení nejen postrádá smysl, ale stigmatizuje dítě a má negativní vliv na jeho duševní vývoj. Negativní vliv na Terezu má podle ní i porušení ochrany jejího soukromí. Rozhodnutí soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Miloslava Sládka není podle Stehlíkové jen chybou jednotlivce, ale i projevem kulhajícího systému ochrany práv dítěte, kdy stát a soudní moc dlouhodobě selhávají při řešení sporů o úpravu styků rodičů s nezletilými dětmi. Soudce Sládek podle mluvčího obvodního soudu Martina Slováčka zvažuje, že by zrušil předběžné opatření a dívku převedl z nemocnice do jiného zařízení, kde by mohla být diagnostikována.

Asociace klinických psychologů ve svém prohlášení mimo jiné uvedla, že je nepřijatelné, aby jakékoli zdravotnické zařízení přijalo k hospitalizaci zdravého člověka, byť z nařízení soudu. Také se jim nelíbí, že by ze zdravotnického pojištění měly být hrazeny výlohy na pobyt zdravého člověka v nemocnici. Radikálně k situaci přistoupil Svaz pacientů, který žádá odvolání soudce Sládka z funkce.