Archiv: Zahraniční politika | NATO


Spojené státy a Severoatlantická aliance se obrátily na Českou republiku s nabídkou, aby se ujala výstavby prvního mnohonárodního praporu NATO na ochranu proti zbraním hromadného ničení, který bude zařazen do budovaných sil rychlé reakce NATO. Sdělil to v Bruselu ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Vyložil, že prapor by měl být budován okamžitě, aby fungoval od ledna a aby v polovině příštího roku dosáhl operační schopnosti. Česká vláda se bude nabídkou zabývat v červnu; ministr ji hodlá jednoznačně prosazovat jako prestižní záležitost. Projekt by měli konkretizovat ministři obrany NATO na zasedání v první půli června. "Je to první viditelný výsledek české vojenské reformy; kdyby se nám podařilo profilovat v tomto směru v alianci i v EU, dál prohloubit tuto národní specializaci české armády, byl by to viditelný úspěch, viditelný příspěvek České republiky ke společné obranné politice EU," řekl Tvrdík na okraj zasedání ministrů obrany unie věnovaného právě této politice. Schůzky se zúčastnil spolu s dalšími ministry z kandidátských zemí. Tvrdík podotkl, ČR pociťuje odpovědnost za tuto oblast a má odpovídající schopnosti; bude mít tedy zájem tuto výzvu přijmout. Jakmile by se Česko stalo v oblasti boje proti zbraním hromadného ničení první silou v NATO, mohlo by na stejné postavení aspirovat také v Evropské unii. Dokud nebude členem EU, nemůže se stát koordinátorem pracovní skupiny pro ochranu proti zbraním hromadného ničení, ale jen jejím přispěvatelem.

Ministři obrany EU rozhodli zřídit několik pracovních skupin, které se budou zabývat konkrétními projekty zaměřenými na odstranění nedostatků, mezer a zpoždění ve vybavení a jiných schopnostech evropských ozbrojených sil. Vedle ochrany proti chemickým a biologickým zbraním bude ČR podle Tvrdíka aktivní také ve skupinách zabývajících se zdravotnickými kapacitami a pasivními sledovacími systémy.