Zprávy | Z archivu rubriky


Čeští katolíci se budou v neděli modlit za oběti a pozůstalé teroristického útoku ve Španělsku. Jednotlivá biskupství rozesílají všem katolickým farnostem v České republice text přímluvné modlitby, která by při té příležitosti měla zaznít. "Modleme se k Bohu - Otci milosrdenství, aby otevřel brány svého království obětem teroristického útoku v Madridu. Prosme i za útěchu pro pozůstalé a za obrácení strůjců zvráceného násilí," stojí v textu modlitby, který zveřejnila Česká biskupská konference. Jde o další z forem vyjádření solidarity českých křesťanů v souvislosti s atentáty proti vlakům v Madridu z minulého čtvrtka, které si vyžádaly dvě stovky mrtvých a na 1500 zraněných. Již v uplynulých dnech se v diecézích konaly bohoslužby a modlitební shromáždění.

Kardinál Miloslav Vlk zaslal španělskému velvyslanci v Praze Santiagu Cabanasovi dopis, v němž vyslovuje své hluboké pohnutí. I když tento opovrženíhodný čin spáchaný na nevinných obětech zmizí z novinových stránek, nesmí podle Vlka zůstat zapomenut. "Musí se stát trvalým varováním všech lidí dobré vůle před tím, co přináší kultura nenávisti, známá z minulého století, a s ní související takzvaná kultura smrti," uvedl kardinál.

V sobotu 20. března bude v bazilice sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě strahovský opat premonstrátů Michael Pojezdný sloužit vzpomínkovou bohoslužbu za oběti nacismu a komunismu z řad kněží, řeholnic a řeholníků. Po mši bude následovat uctění obětí obou totalitních režimů u památníku, který byl na Vyšehradském hřbitově nově odhalen právě před rokem.

Česká republika má v úmyslu dokončit proces národní akreditace zemědělské platební agentury podle informací Evropské komise někdy v polovině dubna, tedy skutečně pár dní před vstupem do Evropské unie. Pokud se jí to povede, bude agentura od 1. května moci spravovat peníze z evropských fondů a vyřizovat žádosti podávané českými subjekty.

Komisař Franz Fischler ve čtvrtek naléhavě upozornil, že platební agentura musí ke vstupu fungovat, jinak se peníze nedají do pohybu. "Nelze ztrácet ani vteřinu. Jakékoli další zpoždění povede k tomu, že farmáři přijdou o evropské podpory a zatíží svými požadavky národní rozpočty. To by nebylo ani v zájmu Evropské komise, ani členských států."

Úředníci EK předpokládají, že to české ministerstvo zemědělství stihne a že agentura začne od 1. května fungovat. Očekávají však, že její chod nebude bezchybný. To se ukáže při následných kontrolách. "Pokud bude možné důsledky nedostatků přesně vyčíslit, bude Česko příslušné prostředky vracet. Pokud ne, lze uplatnit tzv. finanční korekturu - obvykle stojí důvodné podezření z nesprávného nakládání s penězi deset procent přímých plateb," uvedl nejmenovaný zdroj EK.

Je však skutečně nutné takto naléhat? Platební agentura se bude starat také o příjmy zemědělců od státu, pro ty však nepotřebuje akreditaci podle pravidel EU. Výkupní ceny budou zaručeny tak jako tak. A přímé platby vyplácí EU vždy zpětně - v lednu 2005 by měla dát to, nač bude mít ČR nárok letos. Vysocí činitelé českého ministerstva zemědělství tudíž nemíní situaci dramatizovat.

Předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) Jan Klas (ODS) se ohradil proti obavám ředitele služby Jiřího Langa z možných úniků citlivých informací z Klasovy komise. Klas v rozhovoru pro ČTK tyto obavy důrazně odmítl s tím, že šest ze sedmi členů komise už absolvovalo bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Obecně Klas upozornil, že vyzradí-li lidé s takovou prověrkou tajné informace, hrozí jim vysoké tresty bez ohledu na to, zda jsou chráněni třeba imunitou.

Lang Právu řekl, že pracovní vztahy BIS se sněmovní komisí jsou dobré a že nevidí žádný problém ve sdělování informací poslancům. "Ale otázka stojí tak: zda informace, kterou předám, skončí v komisi a nedojde k jejímu vyzrazení. Pokud by k němu mělo docházet, pak bychom museli některé akce předčasně ukončit. Byl bych proto rád, aby stejný Damoklův meč v případě prohřešků proti zákonům, jaký visí nad námi, visel i nad kontrolory. Protože poslanec je na rozdíl od nás chráněn imunitou," řekl.

Klas ale Langovy pochybnosti odmítl. Upozornil, že ze sedmi členů sněmovní komise zatím pouze poslanec Vlastimil Dlab (KSČM) nedoložil, zda již bezpečnostní prověrku absolvoval. Zbývajících šest členů ji už podle Klase má, a to na nejvyšší stupeň, tedy přísně tajné. Pro srovnání Klas uvedl, že na stejný stupeň byl prověřen i Lang a další členové managementu BIS. Naopak třeba řadoví operativci mají podle Klase nižší prověření na stupeň tajné.

Příliš velký počet zákonů kritizoval ve čtvrtek v projevu k senátorům prezident Václav Klaus. Pozastavil se mimo jiné nad důsledky rychlých změn právního řádu, který se tak stává nepřehledným, nesrozumitelným a v současném rozsahu špatně aplikovatelným. "Určitě bychom měli usilovat spíše o redukci dnešního rozsahu zákonů formou revize existujícího stavu než pasivně podléhat z mnoha stran podporovanému extenzivnímu procesu tvorby nových, často velmi parciálních právních norem," řekl Klaus, který navštívil horní komoru poprvé po svém zvolení do čela státu.

Prezident zároveň varoval před nezamýšlenými doprovodnými důsledky přijímaných zákonů. "Nepodléhejme slepé víře, že pomocí nejrůznějších regulací, omezení či naopak selektivních zvýhodnění dosáhneme předem zvoleného cíle. Buďme si vědomi, že čím složitější je síť těchto zásahů, tím větší je riziko nezamýšlených důsledků," řekl Klaus.

Kvalitu legislativy dal do spojitosti s účastí v parlamentních volbách, která se postupně snižuje. Podle prezidenta by měl každý volič získat pocit, že za svůj odevzdaný hlas dostává adekvátní protihodnotu. "V případě voleb do obou komor parlamentu by měl získat protihodnotu ve zvyšující se kvalitě legislativy," podotkl Klaus.

Prezident odmítl názor, že představitelé státu na počátku devadesátých let minulého století nějak záměrně nezaváděli kvalitnější právní řád. Za hluboký, ač velmi rozšířený omyl označil představu, že bylo možné připravit zákony upravující život v postkomunistické éře ještě před jejím začátkem. "Právní řád, jako jakýkoli jiný složitý systém, vzniká často bolestným a nákladným evolučním procesem a zejména pak učením se z vlastních chyb," prohlásil Klaus. Dodal, že právo vzniká v konfliktním myšlenkovém ovzduší transformačního procesu v rámci snah politiků o uspokojování značně protichůdných zájmů a aktivit nátlakových skupin.

Legislativní i politická činnost by podle Klause měla vycházet z pozorného hodnocení reality a právního řádu, nikoli z "apriorních, krátkodobých a bezprostřední, úzce politický zájem prozrazujících soudů či odsudků". Role Senátu je v tomto ohledu mimořádně důležitá, uvedl Klaus s tím, že věří, že se v těchto věcech bude horní komora stále více prosazovat.