Zprávy | Z archivu rubriky


Vstupem do Evropské unie sice Česká republika ztratí svou formální svrchovanost, ale tuto událost by měli občané využít k posílení své svobody a demokracie, prohlásil prezident Václav Klaus ve svém prvním novoročním projevu. Klausovu řeč vysílaly v přímém přenosu Česká televize, Český rozhlas a poprvé i televize Nova.

Prezident apeloval na občany, aby využili svého práva rozhodnout letos o svých zástupcích v Evropském parlamentu, krajských zastupitelstvech a třetině Senátu. Vyzval ministry a zákonodárce, aby se odvážně a systémově pustili do problémů společnosti, které lidi nejvíce trápí. Prvního května vstoupí Česko do Evropské unie, což podle Klause nebude znamenat pro občany nějaký radikální zvrat v jejich životech. "Na druhé straně by měl každý vědět, že tímto okamžikem dojde k ukončení formální svrchovanosti České republiky, že se staneme součástí stále se rozšiřujícího a více pravomocí získávajícího evropského nadnárodního celku a že proto o mnohém, co se nás týká, už nebudeme rozhodovat sami," řekl prezident, který se dlouhodobě netají skepsí k podobě evropské integrace. Změnu státoprávního uspořádání by lidé měli využít k posílení své svobody, demokracie a prosperity, k překonání tradiční národní nejednoty a vzájemné nedůvěry, míní Klaus.

Ministři, poslanci i senátoři by podle prezidenta měli řešit zadluženost státu i problémy zdravotnictví, které trápí především starší lidi. Jejich úkolem je rovněž přiblížit úřady občanům a nezapomínat na venkov. "Přejme si, aby bylo méně zbytečně okázalých policejních akcí, ale o to více poctivého úsilí o vyšší bezpečnost a o menší kriminalitu," řekl Klaus v narážce na masivní policejní akce, při nichž se ministerstvo vnitra loni na podzim zaměřilo na neukázněné řidiče či trestnou činnost v erotických podnicích. Politici by podle Klause neměli zapomínat ani na rozvoj škol či fungování soudů.

Novoroční projev hlavy státu, který je v českých zemí tradicí již desítky let, byl Klausovou premiérou. Na rozdíl od svého předchůdce Václava Havla, který své promluvy natáčel předem a seděl při nich u pracovního stolu, Klaus promlouval k občanům v přímém přenosu a vestoje u malého pultíku, v pozadí s prezidentskou standartou. Jeho řeč trvala asi deset minut. Poprvé v historii prezidentských projevů padl monopol veřejnoprávních médií - signál ČT přebírala i soukromá televize Nova. Ze záznamu odvysílá projev i česká pobočka rozhlasové stanice BBC.

První novoroční projev prezidenta Václava Klause byl podle politiků i politologů pokračováním stylu, který prosazuje od svého zvolení. Tedy být hlavou státu, která tlumočí názory, pocity, obavy i naděje většiny společnosti, vyhýbá se většině kontroverzních otázek, nemoralizuje, snaží se lidi povzbudit k aktivitě a odpovědnosti za vlastní život. Mnozí Klausova veřejná vystupování považují také za snahu být protipólem jeho předchůdce Václava Havla. Zatímco některým tento styl vyhovuje, jiní by od hlavy státu očekávali více.

Politici ODS, z níž Klaus vzešel, i komunisté hodnotí Klausův projev jako vyvážený, věcný a výstižný. Zástupcům KSČM ale vadí, že Klaus mlčí o své odpovědnosti za polistopadový vývoj. Lídři vládní koalice mají výhrady ke způsobu, jakým Klaus líčí členství země v Evropské unii. I oni soudí, že prezident dokáže vystihnout nálady ve společnosti a srozumitelně je tlumočit. "Byl to standardní projev prezidenta Klause zaměřený na to, aby uspokojil většinu posluchačů," řekl ČTK vicepremiér a šéf Unie svobody-DEU Petr Mareš. "Chyběla mi tam myšlenka, která by stála za pozornost," dodal.

Místopředseda komunistů Miloslav Ransdorf vnímá projev daleko věcnější a klidnější, než byla vystoupení Václava Havla. Nejvíce jej zaujala pasáž, v níž Klaus uvedl, že po bezmála 15 let života ve svobodném a demokratickém státě by se lidé již neměli vymlouvat na dědictví minulosti. "Prezident Klaus pokračuje v politickém stylu, který si buduje od svého zvolení, a úzkostlivě nezmiňuje vlastní podíl na komplikacích dneška," řekl Ransdorf ČTK.

Analytik Centra pro výzkum veřejného mínění Daniel Kunštát míní, že hlavním motivem Klausova projevu byla výzva vzít život do vlastních rukou a nespoléhat na ostatní, ať již prezident hovořil o soukromí lidí, problémech společnosti či vstupu do EU. Na rozdíl od Havla mluvil i o naprosto konkrétních věcech a resortech, jako jsou problémy zdravotnictví či policejní akce. Novinkou podle něj byla i úvodní, hodně "lidská" část projevu. "Klaus potvrdil, že se dokáže vcítit do převažujících rytmů veřejného mínění," řekl Kunštát ČTK. Zaujal jej i apel na volební účast. Politoložka Vladimíra Dvořáková soudí, že Klaus postavil své novoroční poselství na protikladu k Havlovým promluvám - ne blbá nálada, ale ani přehnaná euforie, ale sebevědomý pocit, že země a její občané již něco dokázali.