Zprávy | Z archivu rubriky


Řeky z České republiky odvádějí nyní o 90 procent čistší vodu, než tomu bylo před 15 lety. Ministerstvo životního prostředí to považuje za český příspěvek k čistotě moří a oceánů. Světový svátek mořských vod připadá na úterý. OSN ho letos věnovala propagaci zodpovědného přístupu k vodě, a to jak při pobřežích, tak ve vnitrozemí. "Heslem svátku je Objev oceán u svých dveří," řekl ČTK Jakub Kašpar z tiskového oddělení ministerstva.

Ačkoli kvalita českých vod v některých ukazatelích pokulhává za průměrem Evropské unie, zlepšující se zdraví českých řek se projevilo ve zvýšení druhové četnosti vodních a na vodu vázaných organismů. Po více než 50 letech se například vrátil do labských vod losos. Nyní se správci toků zaměřují na snižování objemu sloučenin dusíku a fosforu, které podporují nadměrný výskyt sinic vodního květu. Do šesti let by měla mít vlastní čistírnu odpadních vod každá obec nad 2000 obyvatel a starší čistírny by měly být doplněny technologiemi na odstraňování dusíku a fosforu z vody.

Jako vnitrozemský stát s povodím řek Labe, Odry a Dunaje se republika hlásí k odpovědnosti za ochranu Severního, Baltského a Černého moře. Je členem mezinárodních komisí na ochranu těchto řek. Expertní skupiny se věnují přípravě ozdravných programů a ochraně veletoků. Země se chce také stát členem Mezinárodní velrybářské komise, aby se přidala k ochráncům kytovců.

Na koncertě smíření uspořádaném v sobotu v Praze kanceláří Sudetoněmeckého krajanského sdružení vystoupil komorní pěvecký sbor ze Stuttgartu. Těleso založili v padesátých letech lidé, kteří museli po válce odejít z jižní Moravy. I v sobotu zpíval sbor v krojích, které se nosily na Znojemsku, když tam žili německy mluvící obyvatelé.

Koncertu naslouchalo v řecko-katolickém kostele svatého Klimenta na Starém Městě asi 50 lidí. Zněla především hudba již nežijících českých Židů a českých Němců. "Budoucí generace budou daleko tolerantnější, budou moci být více nepředpojaté než my," řekl ČTK místopředseda Senátu Jan Ruml, který byl mezi pozvanými.

Kritizoval současně ty, kdo jiným vyčítají, že iniciují akce ke smiřování nebo, že se takových akcí zúčastňují. "Zasazovat ho do politických souvislostí a hovořit o zneužívání dialogu je zbytečné a nemístné. Nikdo nic nezneužívá, nikdo nechce historii stavět na hlavu - všichni víme, jak to bylo, víme, kde byly příčiny a následky - a je o tom potřeba hovořit," prohlásil Ruml.

Smíření není podle senátora jednorázový akt, ale série "nejrůznějších kontaktů na nejrůznějších úrovních". "Pokud iniciátoři takové akce pořádají, rád se jich zúčastním. Kde jinde bychom se mohli setkat, kde jinde méně konfrontačně než v kostele a při koncertě, který má název Smíření?. Má to symbolizovat, že musíme spolu vést dialog, ať chceme nebo nechceme - už kvůli budoucnosti," řekl Ruml.

Loňské otevření kanceláře SKS v Praze vyvolalo rozruch. Její představitelé ale tvrdí, že má být hlavně kontaktní informační kanceláří, nemá se zabývat propagandou a za cíl si klade dialog s českou občanskou společností.

Za jednoho z největších státníků poslední éry označil český prezident Václav Klaus bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, který zemřel v sobotu ve věku 93 let. "Myslím, že bez něho by konec komunismu nebyl tak rychlý a nebyl by dokonce ani tak klidný, jak tomu ve skutečnosti bylo," řekl ČTK Klaus před odletem do Normandie na oslavy 60. výročí spojeneckého vylodění.

Hluboce zasáhla zpráva o Reaganově úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla. "Byl to muž s pevnými postoji, kterými se nezpochybnitelně zasloužil o pád komunismu. Jsem rád, že jsem se s ním měl možnost osobně v Kalifornii setkat a pohovořit," uvedl první postkomunistický prezident v prohlášení, které ČTK tlumočil jeho tajemník Jakub Hladík.

Senátor a bývalý disident Jan Ruml vzpomíná na Reagana jako na člověka, který spolu s bývalou britskou předsedkyní vlády Margaret Thatcherovou "pohnul dějinami". "Už jen to, že jasně komunistický systém pojmenoval - označil jej za Říši zla - to tehdy dokázal málokdo," podotkl Ruml.

Právě toto označení však Reaganovi vytýká jiný bývalý disident Petr Uhl: "Způsob, jakým eskaloval spory mezi USA a SSSR, nebyl příznivý pro naši věc, pro věc svobody a emancipace ve Východní Evropě". Podle Uhla Reagan svou politikou zaháněl ruskou stranu do kouta a škody pak museli napravovat až jeho nástupci ve funkci. "Já jsem nesouhlasil s jeho politikou," poznamenal Uhl.

Klaus zatím nechtěl předjímat, zda se Reaganova pohřbu zúčastní. Vzhledem k tomu, že se stále upřesňuje podoba posledního rozloučení, Bílý dům ještě nezačal rozesílat pozvánky.

Tisíce lidí využily možnosti prohlédnout si pražská muzea v netradičním čase, v noci ze soboty na neděli. Zájem o první Pražskou muzejní noc zaskočil i samotné pořadatele. Jen během první hodiny navštívilo hlavní budovu Národního muzea přes 2000 lidí. I když jsme muzeum velké, tak velký počet návštěvníků jsme nečekali, řekl ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Už před devatenáctou hodinou, kdy muzejní noc začínala, obléhaly budovu Národního muzea na Václavském náměstí stovky zájemců. Nechyběly zde rodiny s dětmi, na vstup do muzea čekalo také množství mladých lidí a řada cizinců. "Viděla jsem ve městě plakát a představa noční návštěvy muzea mě lákala," řekla ČTK jedna z přítomných amerických studentek.

Na plánované komentované prohlídky pořadatelé kvůli velkému množství lidí už od počátku rezignovali. Velkému zájmu se těšilo slavnostní odhalení nového zoologického exponátu, slonice Sety. Před davem tísnících se diváků slonici veřejnosti představili její autor, preparátor Miloš Matucha, a ředitelé Národního muzea a zoo ve Dvoře Králové, kde slonice žila. Jedna z přihlížejících dam musela být ošetřena lékařem, protože ve vydýchaném sále zkolabovala.

Také v Uměleckoprůmyslovém muzeu pořadatelé takový zájem neočekávali. "Na podobné monstrakci se podílíme poprvé, počítali jsme s návštěvností v řádu stovek, přišly tisíce lidí," sdělil ČTK jeden z organizátorů. Náporu lidí jen stěží odolávala stálá expozice prací Františka Drtikola. Dětským návštěvníkům učarovala výtvarná dílna, která na Drtikolovu výstavu tématicky navazovala.

V ateliéru si mohli zájemci ve stylu Drtikola vyfotografovat přítomnou modelku, vypálit snímky na CD nosič a vyrobit si na něj stylový obal. "Dílnu jsme s úspěchem pořádali minulý týden při Dni dětí, ale dnes se to trochu vymklo kontrole," řekla ČTK studentka z pedagogické fakulty, která se na přípravě dílny podílela.

V Náprstkově muzeu představili divákům své umění loutkoví mistři z Barmy. Po vystoupení si mohli zvědavci vyzkoušet práci s loutkami sami. Bohatě zdobené figuríny v některých případech váží i pět kilogramů. "A můžete si představit, jakou váhu musí drobný mistr během představení nazvedat," řekla přítomnému obecenstvu překladatelka.

Velký zájem o noční prohlídky překvapil i samotné návštěvníky. "Někde se nedalo téměř dýchat, expozice jsem si kvůli tísnícím se lidem nemohla pořádně vychutnat, ale stejně se těším na příští muzejní noc," popsala ČTK svůj dojem Anna Šťastná z Prahy.