Zprávy | Z archivu rubriky


Touto stezkou opouštěli svobodomyslní občané svou vlast po únoru 1948, připomíná nápis v češtině a němčině na pomníku, který byl v sobotu odhalen na louce u obce Františkov na Prachaticku. Jako vzpomínku na Čechy a Němce, "krále Šumavy", kteří emigranty převáděli přes hranice, jej zřídili Kruh přátel česko-německého porozumění, František Talián a Turistický servis Radost na Kvildě. "Tudy byli převáděni naši spoluobčané, kteří se provinili pouze tím, že chtěli žít ve svobodné zemi. Ti, kteří pro své politické smýšlení byli ohroženi na životě, a ti, kteří byli pro svůj původ třídními nepřáteli. Všichni byli označeni za zločince, byli honěni psi, jako divá zvěř, střílelo se po nich například z protější skály Biertopf," řekla ČTK Květa Pěničková z prachatické sekce Kruhu přátel česko-německého porozumění.

Kolik lidí po únoru 1948 tehdejší Československo tímto způsobem opustilo, zřejmě nelze zjistit. Podle statistiky Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) bylo 180 z nich na hranici zastřeleno a dalších 88 zahynulo na drátech s vysokým napětím, které byly kolem západní hranice v letech 1952 až 1964. "Ještě přes 16 lety by nám nebylo dovoleno vstoupit za Teplou Vltavu na tuto louku. Bylo zde uzavřené a přísně střežené hraniční pásmo," uvedla Pěničková.

Dění na šumavské hranici po únoru 1948 podle ní připomíná Kronika šumavských hvozdů, jejímž autorem je již zesnulý Josef Pek. Při přípravě této ojedinělé publikace zaznamenal vzpomínky asi 3000 přímých účastníků a pamětníků. "Z tehdejších 'králů Šumavy' se dožilo jen několik, většinou se zdržují v cizině. Jsou to například Josef Hasil a pan Hrdlička v USA, Josef Hones v Německu, František Randák a František Nusko v Kanadě či Rudolf Veselý, jehož příběh je popsán v Kronice šumavských hvozdů. Legendární Kilián Nowotny, šumavský Němec, který zde uskutečnil mnoho přechodů s našimi lidmi, zemřel před několika lety v Bavorsku," připomněla Pěničková.

Zatímco premiér Vladimír Špidla a ministr zahraničí Cyril Svoboda považují schválení Evropské ústavy za obrovský úspěch, opozice jejich nadšení vždy nesdílí. Podle grémia ODS přijatý návrh postavení ČR v EU v některých oblastech zhoršuje. Komunistický europoslanec Miroslav Ransdorf označil změnu ve způsobu hlasování za pochybnou, přenos pravomocí z národní úrovně na úroveň celoevropskou za zbytečný.

Podle grémia ODS kabinet nedokázal a ani se nepokusil najít k tématu euroústavy shodu mezi koalicí a opozicí. "Vláda tak znovu prokázala svou nekompetentnost a neschopnost, stejně jako přezíravost a aroganci," uvedl stínový ministr zahraničí ODS a europoslanec Jan Zahradil. Podle občanských demokratů i komunistů je nutné, aby o přijetí ústavy EU rozhodli občané v referendu. ODS nechce nechat informování obyvatel před hlasováním jen na vládní kampani.

Podle Ransdorfa přijatý hlasovací princip vyvolá ještě mnoho diskusí. "Malé státy by měly mít svou pozici garantovánu. Právě státy, jako je ČR nebo Portugalsko, Dánsko, které nemají tolik obyvatel, by měly být svým způsobem zvýhodněny, aby měly důvěru v trvání a perspektivu evropského integračního procesu," řekl ČTK Ransdorf. V přijaté mezistátní smlouvě vidí i pozitivní věci, jako je zvýšení pravomocí Evropského parlamentu či vtažení národních parlamentů do evropského legislativního procesu.

Představitelé zemí pětadvacítky se v Bruselu dohodli na tom, že EU bude přijímat rozhodnutí většinou nejméně 55 procent členských států. Toto číslo musí tvořit ale alespoň 15 zemí - tedy 60 procent - s více než 65 procenty obyvatel. Ústava totiž začne platit až v době, kdy unie bude mít již více než 25 členů. Návrh nebudou moci zablokovat tři lidnaté země. Zastavit ho budou moci nejméně čtyři státy s více než 35 procenty obyvatel unie.

Předseda poslaneckého klubu US-DEU Karel Kühnl, o němž se hovoří jako o jednom z kandidátů na lídra strany, uvedl, že politikům se v Bruselu podařilo dojednat výrazný posun proti původnímu návrhu. I on považuje shodu za úspěch. "Jako každý ústavní dokument je ústava ochranou slabých, nikoliv silných," řekl ČTK. Doplnil, že se podařilo při projednávání zvýšit váhu menších a středních zemí a znemožnit velkým zemím ve trojici zablokovat návrhy EU.

Unie svobody - Demokratická unie chce zůstat dál ve společné vládě se sociálními demokraty a lidovci. Dohodl se na tom v sobotu výkonný výbor strany, který mimo jiné hodnotil prohru ve volbách do Evropského parlamentu. Pro své další působení v kabinetu premiéra Vladimíra Špidly však Unie svobody chce od svých partnerů jasně definovat program na zbývající dva roky volebního mandátu. Unionisté jednali o svém možném odstoupení z vlády. Předseda strany Petr Mareš řekl, že nakonec nedošli ani k tomu, aby o tom hlasovali. Výbor se nezabýval možným vstupem bývalého poslance ODS Petra Kotta do unie.

"Unie svobody-DEU je i nadále připravena plnit smluvní závazky a požaduje, aby vládní koalice zformulovala v duchu vládního programu jasně priority pro své další působení, které bude plnit s plným nasazením," citoval Mareš z prohlášení výboru novinářům. Podmínkou pro další fungování vlády je důsledné dodržení všech reformních cílů. "Považujeme vládní zodpovědnost za nedělitelnou, proto by vláda buď měla volební období dokončit jako celek, nebo také jako celek odstoupit," uvedl.

Podmínky a perspektivy další koaliční spolupráce má předsednictvo projednat s koaličními partnery v pondělí a o výsledcích jednání informovat účastníky mimořádného sjezdu strany v Hradci Králové příští víkend. Podle Mareše, který hodlá po volebním debaklu v Hradci Králové odstoupit z čela strany, je nutné, aby koalice stanovila pro své další působení jasné milníky, kterých chce dosáhnout. "Měly by mít takový charakter, aby představovaly úspěch pro všechny členy vládní koalice. Pokud nebudeme schopni se na něčem takovém dohodnout, je další působení koalice přinejmenším velmi sporné," konstatoval.

Smetanovu operu Prodaná nevěsta jako inspiraci pro různé umělecké výtvory a užitné předměty přibližuje výstava přístupná od soboty do 18. července v Domě U Rytířů v Litomyšli na Svitavsku. Ve skladatelově rodišti obohacuje program 46. ročníku operního festivalu Smetanova Litomyšl, který trvá do 27. června.

Na přetváření Prodané nevěsty a na roztodivné projevy její oblíbenosti pohlížela odborná veřejnost podle autora výstavy Milana Pospíšila často přezíravě. Ne vše, co bývalo před desetiletími ještě běžné, se proto dochovalo. I tak se však podařilo pro vystavení shromáždit z řady muzejních i soukromých sbírek na 200 exponátů. Jsou mezi nimi návrhy na výzdobu sklenic s motivy z této opery, pohlednice či výšivky i malovaný střelecký terč s nápisem Proč bychom se netěšili, odkazujícím ke stejnému zdroji. Oblibu díla, které se stalo symbolem české kultury i zosobněním národního charakteru, dokládají také dekorace k domácímu loutkovému divadlu, ilustrace známých, zapomenutých i anonymních tvůrců z doby od konce 19. století do poloviny 20. století a vedle toho rovněž různé hudební úpravy částí Prodané nevěsty. Ty sahají od not pro vojenské kapely a salonní orchestry až třeba po zjednodušené houslové duo pro dvě děti, jak zaznělo například v roce 1924 v Lomnici nad Popelkou. Obálky klavírních výtahů opery připomínají vydání v USA, Rusku a Japonsku. Program k uvedení Prodané nevěsty v Amsterodamu v roce 1937 vyzdobil kreslíř Josef Lada.

Předseda ČSSD a vlády Vladimír Špidla nepřišel na sobotní zasedání předsednictva rezignovat, ale debatovat o situaci. "Očekávám ostrou diskusi," řekl novinářům. Jeho hlavu už několik dní požaduje několik krajských stranických organizací. Sociální demokraté přicházeli do Lidového domu řešit krizi ve straně po volebním debaklu v evropských volbách s úsměvy na tvářích.

Orgán ČSSD, který zasedá v Lidovém domě, má téměř čtyři desítky členů. Kromě předsedy a místopředsedů strany jsou v něm zastoupeni šéfové parlamentních frakcí a čtrnáct krajských stranických organizací. "Máme před sebou debatu a na jejím základě uvidíme," uvedl místopředseda ČSSD Stanislav Gross, který už podle sdělovacích prostředků v minulých dnech jednal s prezidentem Václavem Klausem o možnosti, že v premiérském křesle Špidlu nahradí.

Zhruba ve stejnou dobu se sešel se svými věrnými v sídle organizace ČSSD druhého pražského obvodu bývalý předseda vlády a ČSSD Miloš Zeman. Podle něj nestačí z vedení vyhodit pouze Špidlu a Grosse. Je potřeba zásadně přebudovat stranu, rekonstruovat vládu a vrátit se k původnímu programu, který nynější vedení zradilo. Jedině tak může ČSSD, která ztratila za poslední dva roky dvě třetiny preferencí, zůstat po příštích volbách významnou politickou stranou.

Členové předsednictva odpovídali novinářům většinou vyhýbavě. "Veřejnost od nás očekává adekvátní reakce volebnímu výsledku," řekl ministr financí Bohuslav Sobotka. Nechtěl ale říci, zda tím myslí například odchod Špidly z vládní i stranické funkce. Předseda ČSSD Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna zopakoval požadavky vedení své organizace. Ústečtí požadují hlavy stranického vedení. "Budou chtít zásadní rekonstrukci vlády včetně premiéra," řekl. Nahradit by ho měl někdo, kdo bude schopen řídit vládu a vyjednávat a kdo bude mít reálnou vizi. Dovede si na takovém místě představit i Grosse. Sám prý s funkcí v rekonstruovaném kabinetu nepočítá.

Radikální změny požadovalo ještě několik dalších krajů a ve sněmovně o nich během týdne hovořili mnozí sociálnědemokratičtí poslanci. "Nevím, jestli je tlak z krajů tak velký," řekl novinářům senátor Richard Falbr, který je jedním ze dvou sociálních demokratů, kteří se dostanou do Evropského parlamentu. Počká na to, jaké řešení připravili ti, kdo si myslí, že by měl Špidla odejít. "Pokud jde o některé z těch, kteří se předváděli ve sněmovně se svými názory, tak já k nim velkou důvěru nemám," dodal.

Z přicházejících členů nejužšího vedení jen místopředsedkyně Marie Součková řekla, že už požádala o uvolnění z funkce. Ne ale proto, že by cítila odpovědnost za volební porážku. Odchází z politiky. Chce se věnovat osobnímu životu a aktivitám, které nejsou s politickými funkcemi slučitelné. Nechtěla hovořit o podrobnostech ani o výsledcích jednání předsednictva.

Za "obrovský úspěch" pro Evropskou unii i Českou republiku označili v pátek pozdě večer český premiér Vladimír Špidla a ministr zahraničí Cyril Svoboda schválení ústavy EU. Výsledek jednání podle nich odpovídá představám vlády ČR a potřebám České republiky. "Je to velký krok, obrovský pokrok. Je to zajištění budoucnosti Evropy jako silného hráče v globálním světě," řekl Špidla na tiskové konferenci. "Je to skutečně obrovský výsledek, který byl dán mimořádným úsilím mnoha Evropanů." Poukázal na to, že 25 zemí se dohodlo na řešení, které posílí jednotu unie, ale prospěje i jejím členům, včetně Česka. Vláda splnila záměry, se kterými do jednání šla - bylo dosaženo ústupku, že tři lidnaté země nebudou moci blokovat rozhodnutí EU. Bylo dosaženo zachování jednoho komisaře za každou zemi v Evropské komisi. O předsednictví v EU se budou podle českých představ dělit tři země v rotačním systému. Praha úspěšně pomohla uhájit zachování jednomyslnosti při rozhodování o daních a o financích EU. Některé dílčí požadavky se prosadit nepovedlo, zejména pokud jde o výpočet rozhodovací dvojí většiny. "Je to kompromis. Každý musel mít odvahu postupovat ke kompromisu," uvedl premiér.

Ministr zahraničí Cyril Svoboda poukázal na to, že je zcela normální, ba zdravé, že každý členský stát něco uhrál a něco neprosadil. "To, že se tam každý trochu nevidí, že je každý trochu nespokojen, je důkazem toho, že ten text je dobrý. Kdyby někdo tleskal, jak mu to totálně vyhovuje, pak by to znamenalo, že dohoda není vyvážená. Každý musel ustoupit a každý něco získal," řekl ministr.