Zprávy | Z archivu rubriky


Svaz průmyslu a dopravy (SPČR) vytkl vládě a minulým kabinetům zodpovědnost za špatný stav podnikatelských podmínek a veřejných financí a vysokou nezaměstnanost. Premiér Stanislav Gross (ČSSD) uvedl, že si uvědomuje nutnost vytvoření reálných podmínek pro budoucí prosperitu. Zároveň zdůraznil, že kromě potřebné konkurenceschopnosti je nutné udržet sociální smír i veřejné finance. Představitelé svazu se s premiérem setkali na zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

"Vážnými problémy jsou nezaměstnanost, nevýkonnost státní správy, nevyrovnanost veřejných financí a nárůst zadlužení na obyvatele. Velmi negativně také vnímáme neschopnost vlády hájit zájmy českého průmyslu i celé společnosti v EU a skutečnost, že dosud nebyly zahájeny konkrétní práce na reformách, ke kterým je třeba politického konsenzu napříč politickým spektrem," uvedl prezident svazu Jaroslav Míl. Mezi dalšími kritizovanými vládními aktivitami Míl zmínil neprovázanost zákonů, nepřehledný daňový systém, málo flexibilní trh práce a demotivující sociální systém. Gross však v reakci na Mílova slova uvedl, že je přesvědčen, že realizace některých kroků by mohla ve společnosti způsobit sociální napětí. Přiznal, že vnímá nedávné snížení ratingu České republiky agenturou Standard Poor's jako vizitku politického neúspěchu v postupu přijímání důchodové reformy.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Petr Ibl, který má právo číst tajné informace, údajně neoprávněně získal prověrku Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). V minulosti totiž podnikal s vysokým důstojníkem někdejší Státní bezpečnosti Jaroslavem Vondruškou, který měl úzkou vazbu na sovětskou tajnou službu KGB, uvedl Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Tento fakt je podle vnitřních pravidel NBÚ považován za závažné bezpečnostní riziko a důvod neudělení prověrky. "S panem Vondruškou jsem nikdy nepodnikal, v roce 1995 jsme byli zaměstnanci jedné firmy," řekl Ibl ČTK. Uvedl, že v prosinci 1995 z této firmy odešel a od té doby se s Vondruškou neviděl ani o něm neslyšel. Dodal, že o jeho prověrce rozhodoval NBÚ. Předseda klubu ČSSD se domnívá, že ji získal v souladu se zákonem.

V České republice existují čtyři stupně utajovaných dokumentů, a to vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné. Současný šéf NBÚ Jan Mareš v rozhlase řekl, že zvrátit rozhodnutí NBÚ může, pokud se v případu objeví nové skutečnosti. Dodal, že o žádných politických tlacích při udělování bezpečnostních prověrek neví. Ibl je rovněž místopředsedou sněmovního branného výboru, členem parlamentní komise pro kontrolu civilní kontrarozvědky a šéfem sněmovní komise, na kterou se mohou se žádostí o pomoc obracet občané, jimž státní orgány neumožní nahlédnout do svazků komunistické Státní bezpečnosti.