Zprávy | Z archivu rubriky


Česká republika musí zaplatit celkem 13 000 eur (390 000 korun) dvěma Indům, které po odpykání trestu za pašování lidí držela dlouho ve vazbě s odůvodněním, že nemají pasy, takže není možné je okamžitě vyhostit. Rozhodl o tom v úterý Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Soud dospěl k závěru, že ČR porušila evropskou úmluvu o lidských právech v článku týkajícím se práva na svobodu.

V rozsudku se uvádí, že oba muži, z nichž jeden nyní žije v Česku a druhý na Slovensku, byli v roce 1998 odsouzeni k 21 měsícům vězení, protože pomáhali dalším osobám nezákonně překročit české hranice. Po odpykání trestu však strávili ještě dva a půl roku ve vazbě s odůvodněním, že nemají pasy, takže je není možné vyhostit. Jejich žádosti o propuštění a o udělení statusu uprchlíka byly marné. Štrasburský soud se domnívá, že české úřady měly být aktivnější, a ptá se, proč nedala policie oběma mužům cestovní doklady ve smyslu zákona o pobytu cizinců před jejich propuštěním z vězení. Podotýká dále, že české zákony umožňují vazbu delší než dva roky jen v případě vážného rizika, že propuštění zadržovaných zmaří nebo zkomplikuje nějakou proceduru. Podle soudu nebyla délka vazby rozumná a české úřady také nereagovaly dostatečně rychle na žádosti obou mužů o propuštění. Soud tudíž přiznal oběma Indům po 5000 eurech z titulu morální újmy a oběma dohromady 3000 eur za soudní výlohy. Rozsudky soudu, který je orgánem Rady Evropy, jsou pro členské státy rady závazné. Lze se proti nim do tří měsíců odvolat.

Sněhovými koulemi a vajíčky zahnali v úterý ministra zemědělství Jaroslava Palase demonstrující lesníci, kteří nesouhlasí se změnami v obchodní politice státního podniku Lesy ČR. Palas chtěl před demonstranty za ohlušujícího řevu motorových pil tyto změny zdůvodnit, avšak sotva stačil říct několik vět, začaly z davu létat sněhové koule a vajíčka. Ministr se proto raději rychle vrátil zpět do budovy svého úřadu a demonstrace po chvíli skončila.

"Vajíčko mě netrefilo, trochu sněhu. To je běžné a počítal jsem s tím. Vůbec mi to nevadí," uvedl ministr. K protestu před ministerstvo zemědělství se ve 13:00 sešlo podle pořadatelů přes tři tisíce pracovníků z lesnických a dřevařských firem. Policie odhadla počet demonstrujících asi na 2000. Podle Daniely Razímové z tiskového odboru pražské policejní správy byli tři muži zadrženi a obviněni z výtržnictví. Bližší informace nesdělila s tím, že probíhá vyšetřování.

Lesáci vybavení transparenty "Neberte nám práci" nebo "Nechte lesy být, bez Palase budou zase žít" přijeli vyjádřit nespokojenost s postupem státního podniku Lesy ČR. Ten usiluje o změnu smluvních vztahů s dodavateli prací tak, aby byli vybráni na základě výběrových řízení. Podnik chce také ve vlastní režii prodávat větší díl dřeva, které se ve státních lesích vytěží.

Postup, jakým Lesy ČR mění svou obchodní politiku, může podle dřívějšího vyjádření podnikatelů ohrozit až 3000 pracovních míst v lesích a další 2000 míst v dřevozpracujícím průmyslu. V lesním hospodářství pracuje podle údajů ministerstva zemědělství asi 25 000 lidí. Palasův úřad i Lesy ČR popírají, že by v lesích hrozila ztráta pracovních míst.

"Chtěl bych jasně sdělit, že 7,5 milionu kubíků dříví, které se ročně vytěží v českých lesích, budete těžit vy. Pouze jako ministr zemědělství nepřipustím, aby enormní zisky putovaly do kapes šéfů těžebních společností a státní podnik Lesy ČR měl nulový zisk," řekl Palas lidem z lesnických firem.

Demonstrace skončila zanedlouho po Palasově vystoupení, tedy krátce po 13:30. Odboráři původně oznámili, že bude trvat o půl hodiny déle. "Ten cíl, jak jsme byli dohodnutí s panem ministrem, že tady řekne, jak si to představuje, se bohužel nesplnil," uvedl předseda Odborového svazu dřevo-lesy-voda Rudolf Kyncl. "Při demonstraci takovým věcem nemůžete zabránit," dodal k házení vajíček a sněhu.

Palas zdůvodňuje nutnost změn ve státních lesích tím, že za předchozího systému LČR chudly, zatímco těžební firmy bohatly. Nejvyšší kontrolní úřad podle něj konstatoval, že asi tři čtvrtiny smluv byly podepsány bez výběrového řízení a většinu dřeva Lesy ČR prodávaly tzv. nastojato, což údajně nebylo výhodné. Postup podniku při změně smluvních vztahů vyvolal nevoli lesnických firem, které vedení vinily z vytváření chaosu a destabilizace lesního hospodářství. Podnikatelé kritizovali také nevýhodnost nově nabízených podmínek. Státní podnik Lesy ČR spravuje asi polovinu lesů v zemi. V posledních letech má tržby kolem pěti miliard korun ročně.