Zprávy | Z archivu rubriky


Evropa stárne a tento trend s sebou přináší spoustu nových, dosud neřešených problémů, výzev a nebezpečí. Za pár let se vedle stárnutí objeví nový jev, úbytek obyvatelstva. Pokud se něco nestane, začne se Evropa vylidňovat, se všemi důsledky pro její ekonomiku a pro život jejích obyvatel. Takovou perspektivu vykreslila Evropská komise v "zelené knize", kterou předložil komisař Vladimír Špidla. Jejím cílem je bít na poplach a vyvolat v celé EU širokou debatu, jak tomuto trendu čelit. Poznatky z ní shrne komise do "bílé knihy", jež bude už obsahovat návrhy pro legislativní a jiná opatření na úrovni Evropské unie.

Zelená kniha řeší převážně dva problémy. Prvním je nedostatečná porodnost - žádná země v EU nedosahuje dnes už normální míry reprodukce, zhruba 2,1 dítěte na jednu ženu. Na úplně nejnižší příčce (1,17 dítěte na ženu) se ocitla Česká republika, spolu s Kyprem, těsně pod Slovenskem. "Demograficky to znamená, že za jednu generaci, tedy za 26 let, bude v Česku o polovinu matek méně než dnes. Klesá to prudce. A je třeba si uvědomit, že společnost, která nemá děti, nemůže být v rovnováze a stabilitě," soudí Špidla. Druhý projev demografického vývoje, výrazné stárnutí, se projeví v tom, že ubude dětí a mládeže, přibude starších pracovníků a zejména pak starých a velmi starých lidí v důchodovém věku. Zatímco dnes je v EU zhruba 16 procent lidí ve věku nad 65 let, bude to v roce 2030 už 23 procent a v roce 2050 přes 30 procent. Podle Špidly tento vývoj vyvolá dalekosáhlé změny v systémech zdravotní a sociální péče, ale i v dalších oblastech, jako je urbanistika či veřejná doprava.

Podle zástupkyně veřejného ochránce práv Anny Šabatové i podle odborníků zabývajících se náhradní rodinnou péčí chybí České republice jednotná koncepce péče o děti, které nevyrůstají ve funkční rodině. K tomuto závěru dospěli účastníci úterní besedy, kterou organizovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Obecní úřady by měly rodičům více pomáhat postarat se o děti, například pomoci jim nalézt ubytování. V mnoha případech rodiče přicházejí o své děti proto, že jim nedokáží zajistit bydlení.

Podle průzkumu, který ministerstvo práce a sociálních věcí uskutečnilo v krajích, chybí pro efektivní sociální práci s rodinou dostatek sociálních bytů a azylových lůžek. Kraje si také stěžovaly na nedostatečný počet sociálních pracovníků a absenci motivačních prostředků pro změnu chování rodičů. Ředitelka dětského diagnostického ústavu v Liberci Božena Lányová upozornila na to, že domovy a výchovné ústavy na severu Čech jsou přeplněny. Děti jsou často z rodiny odebrány pro chudobu rodičů a další problémy, které s ní souvisejí. Jedním z důvodů nedostatečné práce s rodiči je podle Šabatové malý počet sociálních pracovníků. V Krnově a v Karviné připadá na jednu sociální pracovníci 500 případů. Podle Šabatové je nedostatečná péče sociálních pracovníků důsledkem nejen jejich přetížení, ale také "nekvalifikovanosti, povýšenosti, pohrdáním klientem a neschopnosti vcítit se do toho, jak závažným zásahem do rodiny je odnětí dítěte".

Ředitel Národní protidrogové centrály (NPC) Jiří Komorous oznámil, že je zastrašován. Na mobilní telefon mu přišly výhrůžné textové zprávy, anonymní dopis dostala i jeho manželka. Autorem je podle Komorouse člověk, který na něj podobně útočil již v polovině 90. let. Je prý velmi inteligentní a má vztah k bývalým i současným bezpečnostním složkám. "Pracuje na objednávku kosovsko-albánských drogových gangů," řekl Komorous. Výhrůžky jsou podle něj zřejmě výsledkem zvýšeného tlaku policie na tyto zločinecké struktury v posledních třech měsících. "Za první čtvrtletí tohoto roku bylo uskutečněno jedenáct operací, při kterých bylo zadrženo 200.000 dávek drog v celkové hodnotě 17,450.000 korun a bylo zatčeno 37 pachatelů, z toho deset cizinců," informoval Komorous. Mezi zadrženými cizinci jsou především etničtí Albánci a Vietnamci.

Nejrozšířenějšími drogami v Česku jsou podle Komorouse marihuana, pervitin a extáze. Užívání heroinu stejně jako v loňském roce stagnuje. Obchodníci s drogami jsou stále nebezpečnější, pracují v utajení, pro komunikaci využívají internet nebo mobilní telefony, ve kterých střídají sim karty. Překvapivým trendem je podle Komorouse stabilní počet uživatelů těkavých látek na severu Čech a stoupající dovoz kokainu z jižní Ameriky. Do výroby a obchodu s pervitinem se podle něj také stále více zapojují cizinci, především z Bulharska, Ruska a arabských států. Pro výrobu této specificky české drogy se používají běžně dostupné léky.