Zprávy | Z archivu rubriky


Nemocnice v Šumperku získala mezinárodně platný certifikát, který potvrzuje vysokou kvalitu péče v zařízení. Nemocnici ho udělil Technický kontrolní svaz se sídlem v Německu na základě zavedení systému řízení jakosti. Auditoři budou i nadále sledovat, zda nemocnice kvalitu péče udržuje. Zařízení za tři roky čeká obhajoba certifikace. Cílem nového systému je podle vedení nemocnice vytvoření bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance a větší průhlednost jednotlivých provozních činností. "Velkým přínosem je také to, že systém určuje kompetence, pravomoci a odpovědnost každého zaměstnance," uvedla náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Eva Pavelková. Zdůraznila, že celý systém je založen především na prevenci. "Vyhodnotili jsme nejčastější mimořádné události na odděleních a snažíme se všechny rizikové faktory postupně odstraňovat. Jde nám především o prevenci pádů, záměny léků či ochrany před agresivními osobami," dodala Pavelková. Personál slibuje, že nový systém řízení přispěje i k lepší informovanosti pacienta. Nemocnice proto připravuje takzvané informované souhlasy, jejichž prostřednictvím bude pacient před vlastním výkonem dostatečně seznámen s léčbou i případným rizikem. "V rámci zlepšení informovanosti pacientů jsme také zřídili dietní poradnu, poradnu pro pacienty se střevním vývodem, přednášky pro budoucí rodiče a cvičení pro nastávající maminky," uvedla vedoucí oddělení řízení kvality Daniela Chaloupková. Zpětnou vazbou zavedeného systému bude pravidelný průzkum spokojenosti pacientů.

Konfederaci politických vězňů (KPV) se nelíbí, že se na obrazovce Primy objeví normalizační seriál Třicet případů majora Zemana, a to prý v podobě "krkolomné" verze Zemana v roli agenta CIA. Proti uvedení kontroverzního seriálu protestovali političtí vězni již loni, tentokrát však upozorňují zejména na jeho údajnou nízkou uměleckou úroveň. Nedomníváme se, že by uvedení seriálu bylo problematické, sdělil zástupce Primy. "I kdybychom se zřekli v kulturní oblasti požadavku etiky, zůstává nám zde ještě otázka vkusu a ohleduplnosti vůči těm, kteří si zachovali nárok na dobré, krásné a pravdivé umění," sdělila ČTK předsedkyně KPV Naděžda Kavalírová. Média by podle ní měla působit také výchovně a nedávat vždy přednost "tržním aspektům". Mluvčí Primy Jana Malíková sdělila ČTK, že televize počítá s uvedením seriálu v květnu letošního roku, vždy jeden díl týdně v pozdních večerních hodinách. Důvodem návratu ale není vznik akční verze majora Zemana, seriál a nový film jsou podle jejích slov dva rozdílné projekty. "Na novém filmu o majoru Zemanovi se nebudeme podílet, nebudeme jej koprodukovat, nemáme s ním nic společného," řekla ČTK mluvčí Primy Jana Malíková. Prima vysílala kontroverzní seriál vyrobený v normalizačních letech již loni. Také tehdy političtí vězni protestovali, podle nich je seriál oslavou minulého režimu a jeho represivních složek, které potlačovaly lidská a občanská práva. Podali také jedno z celkem čtyř trestních oznámení na Primu, policie však všechna odložila. Seriálem se loni zabývala také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která rovněž dospěla k tomu, že Prima vysílací zákon neporušila.