Zprávy | Z archivu rubriky


Ministerstvo spravedlnosti postupovalo nezákonně, když rozhodlo o předání případu katarského prince do jeho rodné země. Městský soud v Praze potvrdil právní názor Obvodního soudu pro Prahu 2. Katarský princ Hámid bin Abdal Sání je v Česku souzen za sex s nezletilými. "Postup ministerstva spravedlnosti nebyl v souladu se zákonem," citovala dnes usnesení městského soudu předsedkyně trestního senátu Obvodního soudu pro Prahu 2 Monika Křikavová. Potvrdila tak, že městský soud Sáního nepustil z vazby a rozhodl, že případ nebude odejmut ani Obvodnímu soudu pro Prahu 2, ani senátu Křikavové.

Obhájce Sáního Josef Lžičař již dříve řekl, že pokud městský soud podpoří názor soudu nižšího stupně, zvítězí soudržnost soudů nad zákonem. Je proto připraven podat ústavní stížnost. "K Ústavnímu soudu to mělo jít hned, soudkyně měla přerušit řízení a vyžádat si jeho názor," uvedl Lžičař.

Ministr spravedlnosti Pavel Němec (US-DEU) rozhodl o předání případu do Kataru bez předchozího návrhu soudu. Po soudu pak žádal, aby Sáního pustil z vazby. Křikavová to odmítla s tím, že ministr takto postupovat nemůže. Také podle městského soudu nemůže samo ministerstvo soudu věc odejmout a předat ji do ciziny. Takový postup by podle něj byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Němcův úřad již dříve uvedl, že předání věci do Kataru bez návrhu soudu umožňuje trestní řád. Odvolal se přitom na slova soudce Nejvyššího soudu a autora trestních zákonů Pavla Šámala. Podle něj nemá soud žádný prostředek, jak by mohl rozhodnutí ministra odmítnout.

Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo návrh novely zákona o sociálním zabezpečení. "Týká se především občanů EU, kteří mají v České republice statut pracovníka a mají zde přechodný pobyt," řekla ČTK mluvčí ministerstva Kateřina Beránková. Cílem novely je, aby se někteří v Česku žijící občané členských zemí EU nestali "neodůvodněnou zátěží" zdejšího systému sociální péče. Novela rovněž sladí české právo v oblasti volného pohybu osob s právem unie.

Sociální systémy členských zemí EU jsou značně odlišné a mají rozdílné uspořádání. "Cílem EU nyní není harmonizace práva sociálního zabezpečení, ale jeho vzájemná koordinace," uvedla Beránková.

Novela změní platnost současného zákona o pobytu cizinců, podle něhož může být občanům EU, kteří v Česku požádají o dávku sociální péče, zrušeno právo přechodného pobytu, což je v rozporu s evropským právem. "V praxi tento princip znamená, že není možné odmítat nároky migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků na sociální dávky pouze z toho důvodu, že jsou občany jiného členského státu," konstatovala Beránková.

Podle navrhované právní úpravy budou mít občané členského státu EU a jejich rodinní příslušníci nárok na dávky sociální péče za podmínky, že budou mít na území České republiky přechodný pobyt. Ministerstvo navrhuje zavést bodové ohodnocení, které by zabránilo pobírat dávky osobám dlouhodobě závislým pouze na sociální pomoci. "Tím by se vyloučili lidé, kteří by se mohli stát neodůvodnitelnou zátěží českého sociální systému," míní Beránková.

Slzy dojetí měly v očích více než dvě desítky bývalých účastníků druhé světové války z Ruska a Ukrajiny, kteří ve čtvrtek přiletěli do Prahy na oslavy 60. výročí vítězství nad fašismem. Na vojenském letišti ve Kbelech vystoupili z letadla s řády na hrudi a s růžemi v rukou. Navzdory dešti v pozoru vyslechli tři hymny a někteří dokonce salutovali. Pro většinu ze 14 ruských a osmi ukrajinských veteránů je Praha nezapomenutelně spojena s jejich mládím. "Chceme si tyto vzpomínky oživit. V našem věku je vzácné, že můžeme tento okamžik štěstí prožít znovu na stejném místě," řekl ČTK Moskvan Anton Danilickij, který se honosí titulem Hrdina Sovětského svazu.

Do Prahy přijel i legendární ruský velitel Dajan Murzin, známý za války pod přezdívkou Černý generál. Patřil mezi nejúspěšnější ruské diverzanty v týlu nepřítele. Velel První československé partyzánské brigádě Jana Žižky, která měla kolem 900 příslušníků a asi tisícovku spolupracovníků. Němci vypsali na jeho hlavu odměnu dva miliony marek a nasadili proti němu jednotku obávaného velitele teroristické divize SS Otty Skorzenyho, který se vyznamenal osvobozením Benita Mussoliniho z vězení. Na tehdy čtyřiadvacetiletého poručíka, který si kvůli mládí nechal narůst hustý černý plnovous, aby mátl nepřítele, však neměl. "Je vynikající pocit, být v těchto dnech v Praze. Tehdy mi bylo 24 let a měl jsem pět zranění. Jsem šťastný, že jsem se dožil a mohu být znovu tady," řekl Murzin ČTK.