Zprávy | Z archivu rubriky


U komunit českých krajanů v zahraničí v současnosti působí 12 učitelů češtiny, které platí Česká republika. V současnosti působí tři lektoři v Rumunsku, po dvou na Ukrajině, v Argentině a Chorvatsku a po jednom v Německu, Rusku a Srbsku a Černé Hoře. Nyní ministerstva zahraničí a školství vypsala výběrové řízení na místo učitele u krajanů v oblasti Sao Paula v Brazílii. Stát navíc vynakládá miliony korun na opravy a údržbu krajanských škol a kulturních zařízení, především takzvaných Českých besed. Na jednotlivé opravy ČR obvykle přispívá částkou od jednoho do tří až čtyř milionů korun. Spolu s dalšími projekty zaměřenými na uchování české kultury a jazyka, na publikační činnost a prezentaci ČR se celková pomoc krajanským komunitám pohybuje v rozsahu 20 až 30 milionů korun ročně. Priority takovéto pomoci nejsou dlouhodobě specifikovány, potřeby krajanských komunit se každoročně znovu vyhodnocují. "V případě oprav a údržby krajanských škol a kulturních zařízení je však tato pomoc orientována především na komunity v hospodářsky slabších zemích, konkrétně země balkánského regionu a Ukrajinu," uvedlo ministerstvo zahraničí. Ve světě působí kolem 400 krajanských spolků, například jen v USA je 35 poboček Sokola. Nejpočetnější jsou české krajanské komunity v USA, na Slovensku, v Kanadě, Chorvatsku a Austrálii. Spolky vydávají na 130 krajanských tiskovin, velká část z nich vychází opět v USA. Jejich seznam je na internetových stránkách www.krajane.net.