Zprávy | Z archivu rubriky


Za závažné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek udělil antimonopolní úřad Ředitelství silnic a dálnic pokutu 630.000 korun. Je to nejvyšší sankce, kterou dosud úřad při posuzování veřejných zakázek ve své historii uložil. "Důvodem je netransparentní rozhodování ŘSD v případě zadávání zakázky na stavbu hraničního mostu dálnice Praha-Ústí nad Labem," řekl předseda úřadu Josef Bednář. Verdikt Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je pravomocný a zvrátit jej může jen soud. Sporné výběrové řízení provádělo ŘSD na jaře loňského roku. O zakázku ve výši zhruba 630 milionů korun mělo zájem devět uchazečů. ŘSD však nakonec upřednostnilo jinou firmu, než kterou doporučila výběrová komise. Později se případem začal z vlastní iniciativy zabývat antimonopolní úřad. Vadí mu, že ŘSD nehodnotilo nabídky podle kritérií, ke kterým se samo zavázalo. "Navíc nebyl zdůvodněn (konečný) výběr vítězné nabídky, i když výběrová komise předtím došla k jinému závěru," uvedl Bednář. Zadavatel zakázky se sice podle ÚOHS nemusí doporučením komise vždy vázat, takové rozhodnutí pak ale musí jasně a nezpochybnitelně odůvodnit. Uložená pokuta je podle Bednáře dostatečně vysoká a odpovídá závažnosti porušení zákona i faktu, že smlouvu se zhotovitelem hraničního mostu na dálnici D8 už ŘSD podepsalo. ŘSD se proti rozhodnutí úřadu ohradilo. Obrátí se na správní soud s návrhem na jeho zrušení, řekl mluvčí firmy Jan Hoření.

U komunit českých krajanů v zahraničí v současnosti působí 12 učitelů češtiny, které platí Česká republika. V současnosti působí tři lektoři v Rumunsku, po dvou na Ukrajině, v Argentině a Chorvatsku a po jednom v Německu, Rusku a Srbsku a Černé Hoře. Nyní ministerstva zahraničí a školství vypsala výběrové řízení na místo učitele u krajanů v oblasti Sao Paula v Brazílii. Stát navíc vynakládá miliony korun na opravy a údržbu krajanských škol a kulturních zařízení, především takzvaných Českých besed. Na jednotlivé opravy ČR obvykle přispívá částkou od jednoho do tří až čtyř milionů korun. Spolu s dalšími projekty zaměřenými na uchování české kultury a jazyka, na publikační činnost a prezentaci ČR se celková pomoc krajanským komunitám pohybuje v rozsahu 20 až 30 milionů korun ročně. Priority takovéto pomoci nejsou dlouhodobě specifikovány, potřeby krajanských komunit se každoročně znovu vyhodnocují. "V případě oprav a údržby krajanských škol a kulturních zařízení je však tato pomoc orientována především na komunity v hospodářsky slabších zemích, konkrétně země balkánského regionu a Ukrajinu," uvedlo ministerstvo zahraničí. Ve světě působí kolem 400 krajanských spolků, například jen v USA je 35 poboček Sokola. Nejpočetnější jsou české krajanské komunity v USA, na Slovensku, v Kanadě, Chorvatsku a Austrálii. Spolky vydávají na 130 krajanských tiskovin, velká část z nich vychází opět v USA. Jejich seznam je na internetových stránkách www.krajane.net.