Zprávy | Z archivu rubriky


Devadesát procent obyvatel Horních Rakous vidí v jihočeské jaderné elektrárně Temelín hrozbu a dvě třetiny z nich požadují, aby elektrárna byla odstavena. Vyplývá to z průzkumu institutu Market, který v úterý v Linci zveřejnily hornorakouské protiatomové iniciativy spolu se zemským protiatomovým pověřencem Radkem Pavlovcem. Podle 83 procent dotázaných Temelín neodpovídá západním bezpečnostním normám. Dvě třetiny se domnívají, že záchranné plány Horních Rakous pro případ nehody reaktoru v Temelíně nejsou dostatečné na to, aby obyvatelstvo ochránily. Dvě třetiny obyvatel také odmítají Melkský proces. Touto mezivládní dohodou z roku 2001 se Česko zavázalo prověřit bezpečnost několika uzlů elektrárny, poskytovat neprodleně veškeré informace o provozu a umožnit monitorování okolí elektrárny. Rakousko naopak slíbilo, že přestane blokovat uzavření kapitoly energetika ve vstupním jednání ČR do EU a zabrání dalším blokádám hraničních přechodů. Podle výzkumu EU, který se zabýval úrovní znalostí, jaké mají obyvatelé jednotlivých členských zemí o jaderné problematice, se Češi umístili šestí, těsně za Švédy, Belgičany, Slovinci, Finy a Nizozemci. Rakušané však obsadili opačný konec tabulky. Menší znalosti měli z 25 zemí EU jen Kypřané, Malťané, Portugalci a Litevci. Pověřenec hornorakouské vlády pro jaderná zařízení Radko Pavlovec však podle listu výsledky průzkumu EU odmítl. Označil je za "další pokus jaderné lobby proti kritikům jaderné energetiky". Podle něj mají Rakušané mnohem lepší znalosti o souvislostech jaderné energetiky než Češi.

Jihomoravská metropole zůstane jediným městem v Česku, v níž hodlají Veletrhy Brno (BVV) organizovat tradiční výstavní akce, řekl novinářům ředitel firmy Jiří Škrla. Vyvrátil tak spekulace o přesunu veletržních aktivit do Prahy. BVV podle něj situaci v Praze monitorovalo, svůj úmysl rozvíjet i nadále své aktivity v Brně podnik neopustil. Naopak brzy začne s reklamní kampaní Brno-hlavní město veletrhů. Většinovým vlastníkem Veletrhů Brno je s více než 60 procenty společnost Messe Düsseldorf, necelých 34 procent patří městu Brno a zbytek drobným akcionářům. Z obavy o možném přesunu aktivit BVV do Prahy se v minulosti objevily ve vedení města hlasy na zvýšení vlastnického podílu ve veletržní firmě. Jednání o nákupu akcí nejsou podle dnešního vyjádření primátora Richarda Svobody aktuální. "Jsem rád, že jasně a zřetelně zaznělo, že klíčovým místem pro veletrhy je město Brno. Spekulace o účasti BVV v Praze městu neprospívaly," míní Svoboda. Úvahy o tom, že se město vzdalo snahy navýšit vlastnicky podíl výměnou za příslib o setrvání výstavních akcí v Brně, Svoboda odmítl. Veletrhy patří ke strategických podnikům v Jihomoravském kraji. Vloni na brněnské výstaviště přilákaly přes milion tuzemských a zahraničních návštěvníků. Za fiskální rok 2004 dosáhla společnost čistého zisku po zdanění 99,9 milionu korun, obrat činil bezmála 1,5 miliardy korun. Veletržní akce zabraly plochu o rozloze bezmála 375.000 čtverečních metrů.