Zprávy | Z archivu rubriky


Premiér Jiří Paroubek je přesvědčen, že nejčistším řešením pro národnostně rozdělenou jihosrbskou provincii Kosovo by bylo oddělení znesvářených etnik. Takový model by podle něj zabránil opakování násilných konfliktů, které touto oblastí v minulosti zmítaly. V Kosovu mají převahu Albánci, Srbové jsou v menšině. Na soužití obou znepřátelených etnik dohlíží i pět stovek českých vojáků. "Neumím si představit, že by příští kosovská vláda byla schopna zajistit práva menšin, tedy kosovských Srbů, a naopak kosovští Srbové že by měli důvěru v takovou vládu," řekl Paroubek ve sněmovně, když odpovídal na interpelaci poslance ODS Petra Nečase.

Paroubkův postoj ke Kosovu považuje Nečas za popření společné pozice EU a soudí, že by mohl dostat Česko do diplomatické izolace. Tím, že premiér ve sněmovně hájil právo etnické menšiny na sebeurčení a odtržení od většinového území, Paroubek legitimizoval mnichovskou dohodu, prohlásil Nečas.

Ministerský předseda to označil za "čirou demagogii", srovnání s Mnichovem má za nevkusné. Odmítl i názory, že jeho návrhy na řešení kosovského problému vzbudily v diplomatických kruzích poprask a že by mohly eskalovat napětí v provincii. Paroubek řekl, že právě kvůli přítomnosti českých vojáků na Balkáně je třeba hledat "životné" řešení.

Podle čtvrteční Mladé fronty Dnes Paroubkovy názory šokovaly evropské diplomaty, kteří se rozdělení Kosova obávají kvůli dominovému efektu v dalších národnostně smíšených oblastech. Paroubek ale namítl, že evropští lídři, s nimiž o Kosovu hovořil, takové řešení jako jednu z možných variant naopak přivítali.

Podle ministra zdravotnictví Davida Ratha může být šéf ODS Mirek Topolánek napojen na peníze ze Všeobecné zdravotní pojišťovny a mohl se dopustit korupce. Rath ve čtvrtek uvedl, že Topolánkovu vzdělávacímu sdružení Becario daly sponzorský dar Třinecké železárny, které jsou údajně napojeny na několik soukromých nemocnic. Tato zařízení měla prý nadstandardní smlouvy s VZP. "Já se nemohu skutečně zbavit dojmu, že se pan předseda Topolánek tady mohl dopustit i korupčního chování," uvedl ministr. Zdůraznil, že šéf ODS nyní hájil ředitelku VZP a sešel se s ní, když prý dřív o zdravotnictví zájem nejevil. Napojení ODS na VZP dokládá Rath na internetových zdravotních knížkách IZIP. Ve společnosti, která je spravuje, figuruje místopředseda Evropského parlamentu Miroslav Ouzký a europoslanec Milan Cabrnoch (oba ODS). Také senátor za ODS Tomáš Julínek mohl podle Ratha vytvořit svou zdravotnickou publikaci za peníze VZP.

Topolánek se proti nařčení ohradil. Veškerá ministrova tvrzení se podle něj nezakládají na pravdě a nejsou podložena důkazy. Šéf ODS zváží, zda se kvůli obvinění neobrátí na soud. Podle ODS by do korupce mohl být případně zapleten sám ministr. Jeho bývalá poradkyně a spolupracovnice z lékařské komory Eva Klimovičová totiž podle reportáže České televize mohla chtít po farmaceutické firmě Pfizer za Rathovu podporu při jednání o úhradách léků miliony korun za inzerci v časopise. ODS vyzvala Ratha k odstoupení, její členové zvažují žaloby. Ministr uvedl, že Klimovičové ale nejspíš úplatek nabízel zástupce Pfizera Aleš Prokopenko. Zdůraznil, že je členem ODS. Proti tomuto tvrzení se občanští demokraté důrazně ohradili, Prokopenko v jejich straně není. Po Rathovi chtějí omluvu.

Česká katolická církev varovala před rostoucí zadlužeností domácností i státu a před zotročováním lidí konzumem. Touha mít všechno a rychle, mít to, co mají druzí, není cestou ke štěstí, zdůraznila Rada Iustitia et Pax (Spravedlnost a mír) České biskupské konference v dokumentu podepsaném biskupem Václavem Malým.

"Při plánování rodinných financí je třeba vycházet ze zdravého životního názoru, z pokorného vědomí, že my lidé nemáme nikdy budoucnost plně ve svých rukou," vysvětlil Malý křesťanské názorové pozice. Rodinné finance a životní styl by lidé podle církve neměli nikdy zakládat na filozofii "žití na doraz", a už vůbec ne na názoru "po nás potopa". Člověk, který se domnívá, že má všechno "dobře spočítané", a přesvědčovaný reklamou, že "na to má", může snadno podlehnout psychologickému sebeklamu, že je "svého štěstí výlučným strůjcem". Vyléčení z této iluze může mít podobu léčby šokovou terapií, připomínají katoličtí biskupové.

V případě růstu státního dluhu mohou mít lidé podle Malého pocit, že "za to mohou politici", i když ve skutečnosti na tom mají podíl i oni sami. Rychlé zadlužování českých domácností je však důsledkem zcela dobrovolně uzavíraných smluv mezi domácnostmi a věřiteli. Za morálně ospravedlnitelné církev považuje snad jen dlouhodobé investice domácností do bydlení.

"Je plně v Božím záměru s člověkem, aby pracoval na zlepšování svých pracovních a životních podmínek. Avšak daleko zpátky do historie sahající náboženská zkušenost nás varuje: Nezakládejme svůj život na hromadění majetku, na věcech. Peníze jsou dobrý sluha a zlý pán, a to platí i pro zadlužování našich domácností, stejně jako pro vedení státních financí," stojí v dokumentu.