Zprávy | Z archivu rubriky


Lékárníci tento čtvrtek uspořádali v Praze svou vůbec první demonstraci. Před ministerstvem zdravotnictví vlály černé prapory s lékárnickým zeleným křížem a zhruba 1500 lékárníků skandovalo Derathizace či Nedáme se zmrazit. Chtěli tak dát najevo nesouhlas s kroky ministra zdravotnictví Davida Ratha. Podle nich snížení obchodní přirážky z 32 na 29 procent, jež Rath od ledna prosadil, povede ke krachu čtvrtiny lékáren. Komora lékárníků spočítala, že hrubý výnos lékáren klesne po snížení marže průměrně o 11 procent. Provozovna s milionovým obratem tak měsíčně přijde o 22.700 korun. Lékárníci snižování marže jako jedinou cestu úspor odmítají a volají po účelném používání léků. Navrhují vznik databáze, v níž by lékaři a lékárníci viděli, jaké přípravky nemocný užívá. Odpadlo by plýtvání, ročně lidé vyhodí léky za čtyři miliardy. Zdravotní pojišťovny zaplatí za medikamenty za rok kolem 40 miliard. Podle Ratha si ale lékárníci berou pacienty za rukojmí, jejich návrhy směřují k tomu, že léky pro nemocné podraží. Protest lékárníků podpořili i pacienti, kteří podepisovali v lékárnách petici. Lékárníci budou v protestech pokračovat v pondělí, v poledne na tři hodiny zavřou lékárny. V tažení proti Rathovi se k nim připojí Koalice soukromých lékařů a Asociace českých a moravských nemocnic. Lékaři se o víkendu dohodnou na konkrétních akcích.

Krajané pravděpodobně budou moci nadále žádat o obnovu občanství, které ztratili kvůli emigraci před komunistickým režimem. Počítá s tím novela zákona o občanství bývalých československých občanů, jejíž přijetí opětovně umožnil Senát. O novele rozhodoval už podruhé, neboť vznikla na jeho půdě. Nyní normu posoudí prezident. Senát navrhl v zákoně, který jednoznačně přijala i sněmovna, zrušit pětiletou lhůtu pro podání žádosti o obnovu občanství, která uplynula počátkem září. Důvodem bylo mimo jiné přesvědčení, že informace o možnosti požádat o obnovu českého občanství se ke krajanům ne vždy dostala - zejména krajané žijící v odlehlých oblastech se o ní možná nedověděli. Návrh má umožnit obnovu občanství zejména krajanům, kteří o ně nemohli požádat kvůli československo-americké úmluvě o naturalizaci. Úmluva, která znemožňovala vznik dvojího občanství, přestala platit až v srpnu 1997. Novela vychází vstříc hlavně lidem, kteří odešli z Československa v posledních letech totalitního režimu a podmínky současného zákona nemohli splnit. Zákon z roku 1999 umožňoval požádat o obnovení občanství jen emigrantům, kteří o české občanství přišli od 25. února 1948 do 28. března 1990, a to "propuštěním ze státního svazku" nebo v souvislosti s nabytím občanství země, s níž Česko mělo uzavřenu úmluvu o zamezení vzniku dvojího občanství.

Česká republika zaostává v čerpání peněz z evropských fondů. Za dobu svého členství v unii Česko využilo jen zhruba 18 až 20 procent z celkových finančních prostředků, které má k dispozici až do konce roku 2006. Uvedla to komisařka pro regionální rozvoj Danuta Hübnerová. EU přitom na roky 2004 až 2006 Česku přidělila asi 2,6 miliardy eur, tedy 75 miliard korun. Za loňský rok Česko vyčerpalo z evropských fondů asi šest miliard korun. Z materiálů Evropské komise vyplývá, že ČR zaostává v čerpání peněz i za ostatními středoevropskými zeměmi. Méně peněz než ČR vyčerpalo pouze poloviční Slovensko, a to o necelých 90 milionů korun. Do Maďarska přitom loni z evropských fondů připutovalo zhruba dvakrát více peněz než do ČR, do Polska asi pětkrát více. Pokud by se Česku podařilo vyčerpat všechny finanční prostředky, vzniklo by v celé zemi více než 10.000 pracovních míst. V Praze by vzniklo 300 nových pracovních míst, 40 malých a středních firem a počet domácností, které mají přístup k internetu, by vzrostl o deset procent. Pokud se však peníze nepodaří zcela vyčerpat, výsledky nebudou tolik znatelné. Hübnerová před nedávnem uvedla, že Česko může o část peněz přijít. Navíc od roku 2007 by mohl být celkový objem prostředků až čtyřnásobný. Odborníci se domnívají, že v ČR musí nastat výrazná kvalitativní změna, jinak s čerpáním peněz nastanou opravdové problémy.