Zprávy | Z archivu rubriky


Citát slavného pražského mecenáše, filantropa, vlastence, průmyslníka a také politika Vojty Náprstka (1826 - 1894) "Dobrým být a jiné blažit, toť úkol člověka" uvádí výstavu, která byla zahájena v muzeu nesoucím jeho jméno v Praze. Byla připravena při příležitosti Dnů evropského dědictví ke 180. výročí Náprstkova narození a bude přístupna až do konce května příštího roku. Expozice prostřednictvím množství dokumentů včetně dobových fotografií a ilustrací připomíná Náprstkovy aktivity v rámci sboru obecních starších města Prahy (1873 - 1894) a městské rady (1881 - 1892).

"Prosazoval pokrokové myšlenky, ať již se jednalo o životní podmínky v Praze, podporu školství, zdravotnictví či zavádění moderních vynálezů a technologií do života - veřejné plynové osvětlení, vaření na plynu a zavádění telefonu," řekla ČTK autorka výstavy Milena Secká. Upozornila, že mnohé z jeho návrhů byly ještě za jeho života realizovány, další se prosadily později. Po prohrané revoluci v roce 1848 utíkal Náprstek před policejní perzekucí s představou, že léta strávená v exilu musí využít pro blaho svého národa. Své přesvědčení neopustil a po devíti letech v USA se vrátil plný ideálů, dojmů a zkušeností. Věnoval se vinopalnické živnosti své matky, budoval knihovnu, vedl politicko-společenský salon, podporoval Americký klub dam a v roce 1862 založil průmyslové muzeum. Udržoval kontakty s Čechy žijícími v zahraničí, zakládal spolky a zajímal se o vše pokrokové. Koncem roku 1873 byl zvolen do sboru obecních starších města Prahy, kde působil až do své smrti.