Zprávy | Z archivu rubriky


Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve čtvrtek naléhavě vyzvala Českou republiku k ráznějšímu postupu proti přeshraniční korupci. Aby uspokojila požadavky úmluvy OECD o boji proti korupci, musí Česká republika neodkladně zavést odpovědnost právnických osob za korupci v zahraničí a uplatňovat za ni účinné, přiměřené a odstrašující sankce, uvádí OECD ve zprávě vydané v Paříži. OECD České republice ve zprávě doporučuje, aby v boji proti korupci věnovala korupci v zahraničí větší místo a zaměřila se specificky na české fyzické a právnické osoby působící v mezinárodním měřítku a na aktéry, kteří mají co do činění s veřejnou pomocí pro rozvoj, s daňovými záležitostmi, účetnictvím a s audity. Měla by také posílit opatření na ochranu lidí, kteří na korupci upozorní, a povzbudit tak zaměstnance k ohlašování podezřelých případů mezinárodní korupce bez obav z postihu. Česká republika by měla do roka předložit OECD zprávu, jakého pokroku bylo v dané oblasti dosaženo. Zpráva však konstatuje i pozitivní kroky České republiky v boji proti přeshraniční korupci. Konkrétně zmiňuje přijetí zákona, který výslovně zakazuje, aby se úplatky vyplacené v zahraničí mohly odečítat z daňového základu, a některé změny trestního zákoníku týkající se možností konfiskace. Zaznamenává také některé konkrétní akce v boji proti korupci v zahraničí.