Zprávy | Z archivu rubriky


Videobankou lidské paměti má být projekt české audiovizuální knihovny Letopisy, který v Praze představili jeho tvůrci - dokumentaristé Petr Bok a Helena Třeštíková, která bude odborným garantem. Je založen na historiografické metodě takzvané orální historie, jež patří v Evropě a v USA k nejaktuálnějším způsobům záznamu svědectví. Podle Třeštíkové žijí v každé době v každé zemi zajímaví, pozoruhodní a důležití lidé. Když zemřou, nenávratně s nimi odejdou jejich příběhy, zážitky, zkušenosti i životní moudrost. I proto tento projekt považuje za službu budoucnosti. "Co se dnes zachytí, budou moci využívat například i dokumentaristé, kteří se třeba ani ještě nenarodili," řekla.

"Ze záznamů, natočených metodou takzvaného řízeného monologu v délce trvání od 90 minut do pěti hodin, vznikne fungující a nekomerční databáze, přístupná prakticky všem zájemcům," uvedl Bok. Současně s nimi budou k dispozici ve formě příloh další informace. V případě umělce například prohlídka jeho ateliéru či zajímavého domu, doplněná fotografiemi, plakáty a rešerší všech dalších zdrojů týkajících se dotyčného člověka. Sama veřejnost by měla dávat návrhy, čí výpověď by bylo vhodné uchovat. Záběr bude velmi široký; kromě známých lidí se tam objeví i spousta těch neznámých, něčím pozoruhodných, neboť "orální historii" nezajímají jen "velké dějiny". Ve středu jejího zájmu se ocitá jedinec, jeho prožitek, paměť a interpretace minulých dějů. První "řízené rozhovory" vzniknou do konce roku, projekt počítá s tříletým zkušebním obdobím. Letopisy budou dostupné všem zájemcům bez licenčního poplatku. Obdobný projekt je nejlépe rozpracován ve Spojených státech, kde vznikla Spielbergova nadace pro vizuální dějiny holokaustu. Na kontě už dnes má regulérní dokumentární filmy.

O tom, koho zaznamenat, rozhodne nezávislá rada. Zpovídaní, kteří nebudou honorováni, si mohou vymínit, že jejich výpověď bude zveřejněna až po jejich smrti. Systém je právně ošetřen, výpovědi nesmí být zneužity například v zábavných televizních pořadech. Mezi oslovenými budou například Otakar Vávra, Jiří Raška, Tomáš Baťa, Lubomír Štrougal, Jiří Suchý i osobnosti mimo obvyklé společenské kruhy. Projekt Letopisy je otevřen spolupráci se Společenstvím paměti národa, které před časem inicioval Český rozhlas, či Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.