Zprávy | Z archivu rubriky


Stát v lednu hospodařil s přebytkem pěti miliard korun. V lednu loňského roku státní rozpočet vykázal přebytek 3,4 miliardy korun. ČTK o tom ve čtvrtek informovalo ministerstvo financí. Rozpočet za celý letošní rok je naplánován se schodkem 91,3 miliardy korun; loni stát hospodařil s deficitem 97,6 miliardy.

Stát v lednu vykázal příjmy 83,1 miliardy korun, což je ve srovnání s lednem předchozího roku o 3,5 miliardy více. Z toho příjmy z daní a poplatků představují více než polovinu, tedy 45,9 miliardy korun. Meziročně jsou daňové příjmy o 3,5 miliardy vyšší. Z pojistného na sociální zabezpečení stát získal 30,8 miliardy korun, meziročně o 8,5 procenta více.

Meziroční růst byl podle ministerstva financí ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Na DPH stát vybral 24,8 miliardy korun, meziročně o 11,3 procenta více. Na spotřebních daních získal 10,2 miliardy korun, což je o 6,9 procenta více.

Méně než loni stát vybral na daních od firem, celkem 800 milionů korun. V meziročním srovnání je to o 200 milionů méně. Rozpočet přitom počítá s růstem o 12,6 procenta proti roku 2006. "Nízké lednové inkaso souvisí především s platebním kalendářem, kdy zálohy na daň platí větší plátci až v polovině třetího měsíce příslušného čtvrtletí," uvedlo ministerstvo.

Na daních z příjmu fyzických osob stát získal 8,8 miliardy korun, tedy o 2,1 procenta více než před rokem. Rozpočet počítá s růstem o 7,1 procenta. Celkové výdaje státu činily v lednu 78,1 miliardy korun a v meziročním srovnání stouply o 2,5 procenta. Na sociální dávky stát vynaložil 29,6 miliardy korun, meziročně o 9,4 procenta méně. Z toho na důchodech stát vyplatil 22,7 miliardy korun, což je meziročně o 12,3 procenta méně. Na úrocích ze svého dluhu stát v lednu zaplatil v meziročním srovnání o 1,1 miliardy korun méně, tedy tři miliardy korun.

Dopravci v lednu zaplatili na mýtném téměř 422 milionů korun. Naopak od těch, kteří řádně neplatili, vybrali celníci do 29. ledna přes 2,5 milionu korun na pokutách. Do systému se zatím zaregistrovalo 124.000 vozidel. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Hoření. Mýtné se od začátku roku vybírá zhruba na tisíci kilometrech dálnic a rychlostních silnic; povinnost se vztahuje na vozy o hmotnosti 12 tun a více.

Podíl zahraničních a domácích dopravců je přibližně vyrovnaný. Podle statistiky firmy Kapsch z 25. ledna, pochází nejvíce zahraničních kamionů z Polska (přes 11.000 jednotek), pak ze Slovenska (zhruba 10.000) a z Maďarska (více než 5000). Podobně jako Maďaři jsou na tom čtvrtí Němci. Mýtné v ČR zaplatil i jeden jemenský kamion, čtyři íránské a šest libyjských vozů.

Státní fond dopravní infrastruktury, na jehož účet výnosy z mýtného jdou, plánuje ve svém rozpočtu na rok 2007 čistý příjem z mýtného 2,8 miliardy. Aby se předpoklad fondu splnil, musel by být celkový výnos systému asi 4,8 miliardy korun, protože přibližně dvě miliardy je nutné zaplatit firmě Kapsch za služby a vybudování systému. Ředitel Kapsche Karel Feix odhaduje celoroční výnos z mýtného na 5,4 miliardy.

Dopravci ale zdražují své služby. Podle dostupných údajů zvýšili nákladní dopravci ceny o 15 až 30 procent a rostly také ceny autobusových jízdenek. Mýtné povinnosti totiž podléhají i autobusy. Nejvíce se zdražení jízdenek dotklo trasy z Prahy do Brna, kde zdražili prakticky všichni dopravci.

Systém elektronického mýtného trápí i některé technické nedostatky. Problémy zaznamenali například celníci, kteří mají řádné placení mýtného kontrolovat. Kvůli potížím s programovým vybavením svých počítačů vázne komunikace mezi nimi a centrálou Kapsche. Údaje o neplatícím kamionu se tak někdy dostanou k celníkům až s dvouhodinovým zpožděním. Potíže zřejmě nastanou i při dohadování mezi Kapschem a státem o výši odměny pro firmu za výběr mýtného za leden. Na mýtné totiž téměř celý měsíc nedohlížel nezávislý auditor, takže stát nemá k dispozici data, na základě kterých by odměnu vyplatil. Kapsch však hodlá odměnu požadovat podle vlastních měření a odvolává se na smlouvu, podle které je stát povinen kontrolu zajistit.