Zprávy | Z archivu rubriky


Dělníci začali ve čtvrtek znovu s demolicí přerovského spolkového domu Trávník, nazývaný též Komuna, který chce ministerstvo znovu zařadit na seznam kulturních památek. Práce však vzápětí znovu zastavili úředníci stavebního úřadu za pomoci strážníků s tím, že stále nejsou dodrženy podmínky demoličního výměru.

Dům Trávník byl ještě před půl rokem vedený jako kulturní památka. Vinou někdejšího ministerského úředníka byl ze seznamu vyňat a jeho majiteli se tak otevřela cesta k demolici domu. O záchranu spolkového domu Trávník usilují Přerované i zástupci radnice již šestým dnem. Na místo přijel v pondělí také ministr kultury Václav Jehlička. Pro záchranu památky by podle ministerstva přitom stačilo pozdržet demoliční práce do příštího čtvrtka. I když si majitel objektu nepřevezme rozhodnutí ministerstva o zahájení správního řízení, které má za cíl vrátit objekt na seznam kulturních památek, tento den nabude toto usnesení po desetidenní lhůtě právní moci. Od čtvrtka by pak musel majitel objekt chránit před poškozením. Úředníci však přiznávají, že je to stále boj o čas. Pokud totiž podle šéfa stavebního úřadu stavební firma všechny podmínky demoličního výběru dodrží, nemůže jim v krocích již nijak zabránit. Majiteli objektu, brněnské firmě Reinvest Corporation, která chce na místě vybudovat obchodní centrum, se vyrozumění o zahájení řízení ministerstva kultury dosud doručit ani za pomoci policie nepodařilo.