Zprávy | Z archivu rubriky


O podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové produkci energie v Evropské unii a o snížení emisí skleníkového plynu budou na nadcházejícím summitu EU jednat premiéři, ministři financí a ministři zahraničí jednotlivých členských států. Na program jednání se bezpochyby dostane i otázka jaderné energetiky. Za její rozvoj budou podle diplomatických zdrojů lobovat především Češi a Slováci. Brusel navrhuje, aby se podíl obnovitelných zdrojů na produkci energie zvýšil na 20 procent do roku 2020. To je však podle řady států nemožné. Proti jsou i Češi a Slováci. S podobným cílem by byli ochotni souhlasit, pokud by unie za obnovitelný zdroj energie označila i energii jadernou. Taková šance ale není příliš velká. Například Francouzům podobná myšlenka údajně nepřipadá úplně scestná, ale třeba Rakušané jsou ostře proti.

Analýzy ukazují, že ČR není s to dosáhnout většího podílu než osm až devět procent, řekl český velvyslanec při EU Jan Kohout. Slováci jsou schopni naopak dosáhnout 12 procent, ale jen v případě výstavby desítek stanic, jež by spalovaly biomasu.

Ještě daleko bouřlivější diskuse se dá čekat kolem liberalizace energetického trhu, tak jak jí navrhuje EK. Brusel chce, aby některé státy oddělily na svých energetických trzích výrobu od distribuce. Tato výtka se týká i České republiky, jíž komise kritizuje za trh s plynem, kde výrobu i distribuci prakticky ovládá jediná společnost RWE/Transgaz. Proti je opět podstatná část Evropské unie.