Zprávy | Z archivu rubriky


Další rozšíření Evropské unie podpořili na summitu hlav zemí střední a jihovýchodní Evropy v Brně prezident Václav Klaus a premiér Mirek Topolánek. Šéf české vlády také obhajoval záměr USA vybudovat v Česku a Polsku protiraketovou základnu.

Vrcholné schůzky se mimo jiné účastní prezidenti států bývalé Jugoslávie s výjimkou Slovinska. Klaus uvedl, že nejlepší podporou pro země západního Balkánu je dát jim perspektivu účasti na evropské integraci a spolupráci v NATO. Česká republika je podle něj připravena toto stanovisko jasně obhajovat. Přístupové rozhovory zahájilo s unií zatím jen Chorvatsko, do EU by chtělo vstoupit koncem desetiletí. Klaus ale dodal, že politická stabilita a hospodářská prosperita nepřichází zvenčí. "Jednotlivé země samy musejí přijmout největší díl odpovědnosti za svůj politický vývoj a za urovnání některých sporů, které zůstaly po rozpadu někdejších federací nebo soustátí," řekl Klaus, který hostí 14. summit sředoevropských prezidentů.

Premiér Topolánek ve své řeči představil cíle českého předsednictví EU v roce 2009. ČR bude usilovat o unii bez bariér, které brání uplatňování plné svobody občanů, rozvíjení obchodu a podnikání. Nové členské země vnesou do EU "nový vítr" a nové myšlenky, podobně jak tomu bylo při rozšíření o ČR a další země v roce 2004, soudí Topolánek. V proslovu k plénu také shrnul důvody, proč vystavět ve střední Evropě protiraketový deštník. "Nikdy bychom tu debatu nezačali, kdyby už na jejím počátku nebylo jasné, že obrana Evropy proti raketám některých států a organizací je nutným krokem, který významně zvýší bezpečnost nejen naši, ale i našich evropských spojenců a sousedů," řekl premiér.

Slovenský prezident Ivan Gašparovič k tomu později uvedl, že dohoda s Ruskem ohledně budování amerických základen je možná. Rusko je součástí celosvětové koalice v boji proti terorismu, proto podle Gašparoviče může Moskva najít pochopení pro smysl základen.

Sudetští Němci chtějí plnit funkci mostu k bývalé vlasti. Před každoročním víkendovým masovým shromáždění poválečných vysídlenců z českých zemí na to v pátek v bavorském Augsburgu poukázali jejich nejvyšší představitelé. Zároveň opakovali zájem o dialog s českou vládou a řešení "otevřených" otázek včetně majetkových.

"Funkce mostu je logická," řekl předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt, podle něhož organizace čítá kolem 200.000 členů a má další statisíce sympatizantů. Hledání kořenů prý zajímá také stále více mladých lidí na obou stranách hranic. "Kde domov můj?" ptají se podle Posselta mnozí potomci vysídlenců. Říká, že i velké množství mladých Čechů se zajímá o dějiny obcí, které dříve v českých zemích osidlovali převážně Němci. Sudetoněmecké krajanské sdružení proto chce podle Posselta plnit jednak funkci "servisní organizace k porozumění mezi národy" a tradičně "hnutí proti bezpráví", konstatuje poslanec Evropského parlamentu za bavorskou vládní stranu CSU.

Nejvyšší představitel sudetoněmeckého hnutí, bývalý předseda bavorského zemského sněmu Johann Böhm zdůraznil trvající zájem o dialog s českou vládou a zrušení poválečných československých prezidentských dekretů, které stanovily vyvlastnění sudetských Němců a odnětí jejich občanských práv. Podle Böhma mají "velmi diskriminační obsah".

Státní agentura na podporu obchodu CzechTrade v Číně otevřela svoji druhou kancelář, aby pomohla českých firmám při průniku na tento rychle se rozvíjející trh. Nová kancelář CzechTrade funguje v západočínském Čcheng-tu, první v Šanghaji. CzechTrade má nyní ve 30 zemích světa 33 kanceláří.

Generální ředitel agentury CzechTrade Ivan Jukl ČTK řekl, že umístění druhé kanceláře CzechTrade na vzdálenějším, hůře dostupném a ekonomicky méně rozvinutém západě Číny souvisí s tím, že rozvoj západních oblastí je stále silněji podporován centrální vládou v Pekingu. V západní Číně navíc zůstaly zachovány investiční pobídky pro zahraniční investory, které byly ve zbývající části Číny omezeny. "Východ Číny je už dnes přeplněný a prosadit se zde v silné mezinárodní konkurenci je velmi obtížné. Západní Čína je na počátku prudkého ekonomického rozvoje a je nutné být na startovní čáře včas," uvedl Jukl, který otevření druhé kanceláře v Číně zdůvodnil rostoucím zájmem českých exportérů o tento trh. Pracovníci nové čínské kanceláře CzechTrade budou mapovat obchodní příležitost, poskytovat informační zázemí českým zájemcům o export a investice do západní části Číny či asistovat českým firmám při navazování obchodních kontraktů. Stávající kancelář CzechTrade v Šanghaji patří podle Jukla dlouhodobě k nejvytíženějším ze všech více něž tří desítek zastoupení CzechTrade po světě.