Zprávy | Z archivu rubriky


Česká republika si při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie určených pro roky 2004 až 2006 nevede o mnoho lépe než v minulosti. Zároveň ale příliš nezaostává za dalšími členskými státy, které do unie vstoupily rovněž v roce 2004, i když je předposlední. Vyplývá to z nejnovějších statistik Evropské komise, které budou zveřejněny v pondělí. Česko má pro roky 2004 až 2006 ve strukturálních fondech přiděleno zhruba 40 miliard korun, ale může je čerpat až do roku 2008. Při posuzování statistiky Evropské komise je navíc třeba vzít na vědomí, že jde o průběžný stav a odráží jen peníze, které již byly "vyfakturovány". Bilance na konci roku 2008 tak může být úplně jiná. Současná statistika Evropské komise je počítána v červnu roku 2007 a jde o čísla platná ke konci roku 2005. Je tak možné, že v den zveřejnění bude procentuální hodnota o jeden či dva procentní body vyšší.

Češi ale momentálně zaujímají celkem deváté místo z deseti zemí. Hůře si zatím vede pouze Lotyšsko, které na posledním místě vystřídalo Kypr, jež byl na chvostu při zveřejnění posledních statistik. Češi zatím ze strukturálních fondů vyčerpali ke konci roku 2005 zhruba 44 procent finančních prostředků, což je zhruba 19 miliard korun. Drtivá většina peněz přitom pochází z Evropského fondu regionálního rozvoje. Jednoznačným premiantem v čerpání ze strukturálních fondů z "nových" členských států je Slovinsko, které vyčerpalo více než 80 procent přidělených finančních prostředků.

Francouzský dirigent Serge Baudo se stal čestným občanem města Prahy. Městské zastupitelstvo ocenilo i další lidi. Stříbrné medaile udělilo baletnímu choreografovi Jiřímu Kyliánovi a literárnímu historikovi Jiřímu Demetzovi. Bronzovou medalií zastupitelé ocenili Růženu Mašovou, která zachránila život své sousedce.

Osmdesátiletý Baudo hostoval v Praze poprvé už v roce 1959. Spolupracoval především s Českou filharmonií. Jejich nahrávky francouzských děl, zejména skladeb Arthura Honeggera, získaly prestižní zahraniční ceny. Jeho vztah k Praze vyvrcholil nakonec v letech 2001 až 2006 působením v čele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, do jehož repertoáru přinesl řadu francouzských skladeb. Nyní je čestným uměleckým ředitelem orchestru. Podle primátora Pavla Béma (ODS) se francouzský umělec podílel na rozvoji pražského kulturního života.

Jiřímu Kyliánovi město udělilo stříbrnou medaili jako zvláštní projev úcty a ocenění jeho díla v taneční choreografii a zásluh o šíření mezinárodního věhlasu Prahy. Světově proslulý tanečník a choreograf Kylián je spjatý s Nizozemským tanečním divadlem. Dosud vytvořil přes 80 choreografií, z nichž velkou část převzalo na 40 předních zahraničních souborů včetně Národního divadla v Praze a Pražského komorního baletu. Jiří Demetz, který žije ve Spojených státech, získal stříbrnou medaili za dílo, které dokumentuje vzájemné vztahy české, německé a židovské kultury v Praze.

Česká republika, Francie a Švédsko ve čtvrtek v Praze oficiálně zahájily přípravy na předsednictví v Evropské unii, v němž se tyto tři země vystřídají po šesti měsících mezi léty 2008 a 2009. Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra po setkání se svými protějšky prohlásil, že společným jmenovatelem společného programu by měla být reforma. Vysvětlil, že reformy mají vést k tomu, že Evropa obstojí v celosvětové konkurenci. Češi, Švédové a Francouzi navíc budou sedmadvacítce šéfovat v době, kdy by měly začít fungovat nové institucionální změny, jak předpokládá chystaná reformní smlouva unie. Vondra a český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se na tomto základním postoji shodl s francouzským státním tajemníkem pro evropské záležitosti Jeanem-Pierrem Jouyetem, švédským ministrem zahraničí Carlem Bildtem a švédskou ministryní pro evropské záležitosti Ceciliou Malmströmovou. Česko začíná společně s Francií a Švédskem připravovat společný osmnáctiměsíční program pro vedení EU. Znovu se odpovědní ministři sejdou v polovině října v Lucemburku, práci chtějí završit v květnu příštího roku.

Česká republika převezme předsednictví 1. ledna 2009 od Francie, o šest měsíců později ho předá Švédsku. Praha si jako své motto stanovila "Evropa bez bariér". Hlavními prioritami předsednictví by měla být témata konkurenceschopnosti, svobody pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu a liberální obchodní politiky. Mezi další priority patří udržitelná a bezpečná energetika, revize rozpočtu a reforma společné zemědělské politiky, vnější vztahy EU a oblast justice a vnitra. Česká republika bude teprve druhou z nových členských zemí, které úkol řídit fungování EU připadne. Dříve se ho zhostí jen Slovinsko, které bude předsedat unii v první polovině příštího roku.