Zprávy | Z archivu rubriky


Ministr vnitra Ivan Langer (ODS) dostal od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) pokutu 9000 korun za to, že loni umožnil únik části údajů z takzvané Kubiceho zprávy. Langer zdůraznil, že to nebyl on, kdo utajovanou zprávu vynesl a předal někomu k okopírování. Pokutu již zaplatil, vnitřně se s ní prý ale neztotožňuje. Langer uvedl, že v době, kdy se příslušný poslanecký výbor Kubiceho zprávou zabýval, odešel na několik minut na toaletu a zprávu nechal na stole. Přítomní lidé tak podle něj mohli zkopírovat jen jednu stránku z materiálu. Soudí, že rozhodnutí NBÚ je tedy vlastně potvrzením toho, co říkal od začátku - že obvinění na jeho adresu a odposlechy nařízené v souvislosti s kauzou úniku dokumentu nebyly důvodné. V době, kdy se věc stala, Langer ještě nebyl ministrem vnitra. Do médií po jednání výboru unikly desítky stránek z Kubiceho zprávy, podle NBÚ ale Langer umožnil únik informací jen z jedné strany textu. "Za polehčující okolnost vzal správní orgán především charakter zavinění jmenovaného, kdy zcela vyloučil nejen jeho úmysl zpřístupnit dokument neoprávněným osobám, ale i vědomou nedbalost," uvedl ve svém stanovisku šéf odboru právního a státního dozoru NBÚ Lubomír Prchal.

Sociální demokraté naopak považují závěr NBÚ za důkaz Langrovy nedůvěryhodnosti. "Pokuta, kterou ministr vnitra obdržel, je sice s ohledem na skutek směšná, podstatné je však to, že bylo prokázáno, že Langer loni umožnil novinářům, aby se dostali k informacím z takzvané Kubiceho zprávy. Tedy to, co Langer mnohokrát v médiích vyvracel - že zprávu novinářům nepředal a ani neumožnil její kopírování," uvedl předseda bezpečnostní komise ČSSD Jeroným Tejc. Média letos v létě uvedla, že z úniku zprávy je podezřelý lidovec Pavel Severa. Poslanec ale obvinění označil za absurdní. Severu podle tisku usvědčuje z předání zprávy novinářům znalecký posudek a konkrétně porovnání rukou psaných poznámek. Znalec porovnal jednotlivé výtisky Kubiceho zprávy rozdané poslancům s fotografiemi, které se loni 29. 5. krátce po skončení sněmovního jednání objevily na internetových stránkách Českého rozhlasu.

Jednou z metod transpersonální psychologie je holotropní dýchání. Jde o techniku, která kombinací řízeného dýchání, hudby a cíleného uvolnění blokované tělesné energie umožňuje dostat se bez použití psychedelických látek do běžně nedostupných oblastí lidské psychiky. Autor této metody sebepoznání a přední odborník v oblasti změněných stavů mysli, americký psychiatr českého původu Stanislav Grof (76), se letos stal laureátem ceny Havlovy nadace Vize 97.

Stanislav Grof se narodil 1. července 1931 v Praze. Medicínu vystudoval na Univerzitě Karlově a jako lékař začínal v psychiatrické léčebně v Kosmonosích. Odborně pak vzešel z Výzkumného ústavu psychiatrického v Praze-Bohnicích, který začátkem 60. let spoluzakládal. Už zde se zabýval změněnými stavy vědomí a prožívání. Zkoumal účinky LSD na lidskou psychiku a také možnosti využití této drogy v psychoterapii. Ve výzkumu pak pokračoval i ve Spojených státech, kde po své druhé studijní cestě v roce 1967 zůstal už natrvalo. Působil pak ve Výzkumném ústavu psychiatrickém pro stát Maryland a zároveň jako profesor na Univerzitě Johna Hopkinse v Baltimore. Několik let vedl státní výzkum psychedelik v USA. V roce 1972 se stal vědeckým pracovníkem Esalen Institutu v kalifornském Big Suru.

Grof díky svým zkušenostem s psychedelickými látkami dospěl k závěru, že při mimořádných stavech vědomí vykazuje lidská duše spontánní léčivou aktivitu. Byla to sice známá věc, do západní psychoterapie však vnesl tímto staronovým poznatkem nový prvek. Protože aplikace LSD či jiných halucinogenů s sebou nesla rizika, zaměřil se Grof spolu se svou ženou Christinou na zkoumání bezpečnější, alternativní metody. Vytvořil a rozvinul tak techniku zrychleného, takzvaného holotropního dýchání. Grof patří ke světově uznávaným autoritám relativně mladého oboru transpersonální psychologie. Autor mnoha publikací, například Dobrodružství sebeobjevování, Holotropní vědomí či Kosmická hra, se také koncem 70. let podílel na vzniku Mezinárodní transpersonální společnosti a byl zvolen jejím předsedou. Se svými názory, že lidské vědomí je propojené s celou biosférou a univerzem, našel Grof příznivou odezvu v alternativních kruzích nebo mezi ochránci přírody. U mnoha vědců mu ale vynesly i pověst šarlatána. Český klub skeptiků Sisyfos ho před šesti lety "odměnil" za "přetavení šamanských praktik hyperventilace do takzvaného holotropního dýchání" bronzovým Bludným balvanem.