Zprávy | Z archivu rubriky


Dům pro hosty postavila v Poličanech na Benešovsku komunita trapistek. Bude součástí nového kláštera a kostela nazvaného Naší Paní nad Vltavou. Jeho stavbu chtějí zahájit co nejdříve a dokončit do tří let. Dům pro hosty je otevřen všem návštěvníkům, kteří touží prožít chvíle v ústraní, tichu a modlitbě, řekly ČTK sestry Marie Michaela a Miriam. Komunitu sester tvoří pět Italek, tři Češky a jedna Maďarka. Do Čech přišly na pozvání kardinála Miloslava Vlka z italského kláštera Vitorchiano. Tam jsou v současnosti další tři české novicky, které se na podzim ke komunitě připojí, a také další kandidátky čekající na vstup.

Trapistky a trapisté žijí podle Řehole sv. Benedikta a podle jeho hesla Modli se a pracuj. Žijí společně, v poslušnosti k představenému, v každodenní snaze o obrácení, v odloučenosti od světa, tichu a samotě. Kláštery staví daleko od měst, uprostřed polí a lesů. Žijí v chudobě, na živobytí si vydělávají manuální prací, přestože většina z nich má univerzitní vzdělání. Mají jednoduchý životní styl - prosté jídlo, zdrženlivost od masa, nezbytný oděv a podobně. Tyto mnišky patří do Řádu cisterciáků přísné observace, který vznikl v důsledku reformy započaté ve Francii v 17. století. Jsou však známy spíše pod názvem trapistky, odvozeného z francouzského La Trappe - jména jednoho z nejznámějších klášterů zmíněné reformy.