Zprávy | Z archivu rubriky


Česká justice má být v budoucnu rychlá, komfortní a transparentní. K tomu má vést reforma, kterou vypracovalo ministerstvo spravedlnosti. Vládní priority pro oblast soudnictví a hlavní body reformy představili premiér Mirek Topolánek a ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (oba ODS). Pospíšil zdůraznil, že ke změna nebude vyžadovat ani větší počet soudců ani více peněz ze státního rozpočtu. Podle mezinárodních statistik Česko se svými 3028 soudci patří k zemím s největším počtem soudců na počet obyvatel. Ministerstvo chce snížit některé kategorie zaměstnanců a naopak navýšit počet vyšších soudních úředníků. K efektivnějšímu fungování soudů má přispět chystaný personální audit, který se má zaměřit především na administrativní pracovníky.

Proces elektronizace české justice má zase usnadnit přístup občanů k soudům a urychlit soudní řízení. První fáze projektu, jako je například E-podatelna nebo InfoSoud, začaly fungovat již letos, v lednu příštího roku by chtělo ministerstvo zprovoznit insolvenční rejstřík. Završením projektu má být kompletní elektronický soudní spis. Ten by měl podle ministra začít fungovat v druhé polovině volebního období, tedy od léta 2008 do roku 2010. Dalším pilířem reformy je úprava norem. Největších změn se mají občané podle ministra dočkat od připravované velké novely občanského soudního řádu, která obsahuje 150 novinek. Změny mají přinést i novely profesních norem, jako jsou zákon o soudech a soudcích nebo zákon o znalcích a tlumočnících. Například zákon o soudech soudcích má přinést několik novinek urychlujících soudní řízení. Chystá se i novela trestního řádu, notářského a exekučního řádu a zákona o mediacích.