Zprávy | Z archivu rubriky


V Horním Rakousku propukl vážný vnitřní spor mezi odpůrci české atomové elektrárny Temelín. Potvrdil to přední protiatomový aktivista Roland Egger. Podle něj je dokonce ohroženo celé protijaderné zaměření této spolkové země. K zásadní roztržce došlo mezi nevládními organizacemi, které sdružují odpůrce jaderných elektráren, a pověřencem zemské vlády pro příhraniční jaderná zařízení Radkem Pavlovcem. Protiatomoví aktivisté nadále trvají na tom, aby Česká republika splnila dohody z Melku a odstranila všechny nedostatky v Temelíně, Pavlovec ale dává najevo, že šanci na splnění melkských dohod už nevidí. Nevládní aktivisté jsou rozhořčeni i tím, že se je Pavlovec snaží řídit a udílet jim pokyny. To je podle nich v zásadním rozporu s nezávislostí nevládních organizací. Aktivisté nyní žádají, aby Pavlovec odstoupil a byl nahrazen někým jiným. Spor byl ve středu projednáván i na zemském ministerstvu životního prostředí v Linci za přítomnosti příslušného zemského rady Rudiho Anschobera. Další plány své činnosti hodlají aktivisté 2. prosince předložit rovnou zemské vládě, tedy bez zprostředkování Pavlovce. V sázce je i dost peněz. Protiatomové spolky by mohly přijít o vládní podporu. Jen Eggerův spolek Atomstopp dostává ročně příspěvek ve výši kolem 75.000 eur (přes dva miliony korun) a celkově vláda Horních Rakous vydává na podporu různých protijaderných aktivit přes 400.000 eur (skoro jedenáct milionů korun).

Na demonstraci proti prodlužování pracovní doby zdravotníků přišlo ve čtvrtek před ministerstvo zdravotnictví zhruba 300 lidí. Pod heslem "Ministr Julínek - hrobař českého zdravotnictví" je svolal Lékařský odborový klub (LOK). Podpořit lékaře z nemocnic přišli i pacienti. Odboráři z nemocnic nesouhlasí s návrhem ministra Tomáše Julínka (ODS) prodloužit pracovní týden zdravotníkům o osm hodin. Ministr tak chce snížit přesčasy v nemocnicích. Odboráři nazvali těchto osm hodin navíc pracovní sobotou. Ministr se jen pár hodin před demonstrací sešel s prezidentem České lékařské komory (ČLK) Milanem Kubkem, aby s ním o svém návrhu jednal. Julínek zdůraznil, že své návrhy neprotlačuje proti vůli odborů, ale v každém případě je považuje za lepší. Cílem obou stran je řešit přemíru přesčasové práce a zlegalizovat část hodin tak, aby lékaři nepřišli o dosavadní peníze za přesčasy. Odbory chtějí ke čtyřicetihodinovému pracovnímu týdnu vyjednat v Bruselu 16 hodin přesčasů. Julínek naproti tomu chce umožnit lékařům, aby si ke 40 hodinám sjednali dalších osm hodin pracovní doby a vyjednali si přitom i zvýšení základního platu. Dalších osm hodin by mohli ještě mít jako přesčas. Součet hodin v případě obou řešení je stejný, 56 hodin týdně. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče se na organizaci demonstrace nepodílel. Jeho předseda Jiří Schlanger spoléhá na vyjednávání s ministrem. Členům v regionech ale nebránil, aby na demonstraci jeli.