Zprávy | Z archivu rubriky


Na indonéském ostrově Bali začala zatím největší konference OSN o změnách klimatu. Zástupci 190 zemí se budou do závěru setkání 14. prosince hlavně snažit položit základy dohody, která by nahradila Kjótský protokol o omezování emisí skleníkových plynů poté, co v roce 2012 tento dokument vyprší. Úvodní aplaus sklidila Austrálie, jejíž nová vláda v pondělí protokol ratifikovala. Nyní jsou jedinou rozvinutou zemí, jež zůstává stranou, Spojené státy. Administrativa George Bushe americký podpis pod protokolem v roce 2001 zrušila, především proto, že dokument nepožaduje snižování emisí po rychle se rozvíjejících velkých ekonomikách, jako jsou Čína, Indie, Brazílie či Rusko.

Souhrnná zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) před dvěma týdny došla k závěru, že klima planety se jednoznačně mění a dopad těchto změn může být prudký a nevratný. S více než devadesátiprocentní pravděpodobností experti tvrdí, že hlavní příčinou jsou emise skleníkových plynů. OSN chce na Bali dosáhnout toho, aby se účastníci shodli na zahájení rozhovorů o dohodě nahrazující Kjóto. Tato dohoda, která by měla vést ke snížení emisí skleníkových plynů do poloviny století o 50 procent, by měla být dokončena na podzim 2009.

Na konferenci je očekáváno 130 ministrů životního prostředí a několik hlav států a premiérů či nositel Nobelovy ceny za mír, bývalý americký viceprezident Albert Gore. Českou republiku má od 9. prosince zastupovat ministr životního prostředí Martin Bursík. Českou delegaci čeká mimo oficiální program celá řada bilaterálních jednání, především rozhovory s Francií a Švédskem k přípravě společných 18 měsíců předsednictví v EU. Mluvit se bude také o zájmech ČR v oblasti flexibilních mechanismů Kjótského protokolu, což je důležité vzhledem k tomu, že 1. ledna 2008 začíná takzvané kontrolní období Kjótského protokolu, kdy může ČR obchodovat s přebytkem emisních redukcí, který má vůči aktuálnímu kjótskému závazku.

Do projektu ministerstva práce, který má do Česka přilákat vzdělané lidi ze zahraničí, se dosud zapojilo 862 cizinců. Do programu se mohli hlásit lidé z 12 zemí a zahraniční absolventi českých středních a vysokých škol. Nejvíc účastníků pochází z Ukrajiny. Informoval o tom Jan Schroth z Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Ministerstvo odstartovalo pětiletý pilotní projekt k získávání odborníků z ciziny, na kterém se IOM podílí, v roce 2003. Má vyzkoušet možnosti přistěhovalecké politiky. Cizincům stát za jejich znalosti nabízí šanci žít v ČR na trvalo za kratší lhůtu. Vysoce kvalifikovaní lidé mohou povolení k trvalému pobytu dostat už po roce a půl, ostatní účastníci za 2,5 roku. Podle zákona je lhůta pětiletá. Program se soustředí na vzdělané cizince z Východu. Zájemci musí mít minimálně maturitu. Sami si musí obstarat v ČR legální práci. Hodnotí se jejich praxe, kvalifikace a jazykové znalosti. Posuzuje se rodina.

Vysokoškolské vzdělání mělo 672 účastníků projektu. Dvě pětiny z vybraných tvořily ženy. Podle zprávy o projektu je přírůstek počtu uchazečů nižší, než se předpokládalo. Do letošního léta se do něj mohly zapojit až 3000 lidí. Důvodem může být nezájem cizinců o usazení v ČR, zkrácení původně desetileté zákonné lhůty k získání trvalého pobytu na pět let i složité vyřizování povolení, uvedli autoři zprávy. Od letošního pololetí do konce června 2008 se může přihlásit až 2000 osob.