Zprávy | Z archivu rubriky


Odboráři, zaměstnavatelé i představitelé průmyslu nejsou proti změně systému investičních pobídek. Vyplývá to z čtvrtečního jednání tripartity, o kterém zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády informovali na tiskové konferenci. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a obchodu Martina Jahna by se měl systém investičních pobídek v současné podobě změnit, popřípadě i zrušit. "Ztotožňujeme se s názorem, že by se měl tento systém výrazně změnit, případně by mohl být i zrušen a nahrazen jiným systémem. Důležitá bude ovšem analýza, ta bude předložena do března příštího roku," uvedl Jahn.

Odboráři se změně systému nebrání, odmítají ovšem skokové zrušení pobídek bez náhrady. Podle šéfa odboru Milana Štěcha je již dnes doba, kdy by se měly do určité míry investiční pobídky přehodnotit. Investiční pobídky měly za cíl přilákat zahraniční investice. Podle Štěcha pomohly ekonomice především v době, kdy byla nezaměstnanost přes 10 procent. "Je třeba ovšem brát v potaz, že jsou zde regiony stále s vysokou nezaměstnaností, kterým je potřeba pomoci, a to i nasměrováním hospodářské pomoci. Jestli to bude formou daňových úlev nebo formou dotací v podobě investičních pobídek je už otázkou jen pro vládu," uvedl Štěch.

Systém investičních pobídek začal být trnem v oku zejména menším českým podnikům, kterým se nelíbí, že stát tímto způsobem zvýhodňuje velké zahraniční investory. Hospodářská komora nedávno vyzvala ministra průmyslu a obchodu Martina Římana ke zrušení investičních pobídek. Říman s Hospodářskou komorou souhlasí, podle něj ale úplné zrušení investičních pobídek neumožňuje aktuální rozložení politických sil.