Zprávy | Z archivu rubriky


Na indonéském ostrově Bali začala zatím největší konference OSN o změnách klimatu. Zástupci 190 zemí se budou do závěru setkání 14. prosince hlavně snažit položit základy dohody, která by nahradila Kjótský protokol o omezování emisí skleníkových plynů poté, co v roce 2012 tento dokument vyprší. Úvodní aplaus sklidila Austrálie, jejíž nová vláda v pondělí protokol ratifikovala. Nyní jsou jedinou rozvinutou zemí, jež zůstává stranou, Spojené státy. Administrativa George Bushe americký podpis pod protokolem v roce 2001 zrušila, především proto, že dokument nepožaduje snižování emisí po rychle se rozvíjejících velkých ekonomikách, jako jsou Čína, Indie, Brazílie či Rusko.

Souhrnná zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) před dvěma týdny došla k závěru, že klima planety se jednoznačně mění a dopad těchto změn může být prudký a nevratný. S více než devadesátiprocentní pravděpodobností experti tvrdí, že hlavní příčinou jsou emise skleníkových plynů. OSN chce na Bali dosáhnout toho, aby se účastníci shodli na zahájení rozhovorů o dohodě nahrazující Kjóto. Tato dohoda, která by měla vést ke snížení emisí skleníkových plynů do poloviny století o 50 procent, by měla být dokončena na podzim 2009.

Na konferenci je očekáváno 130 ministrů životního prostředí a několik hlav států a premiérů či nositel Nobelovy ceny za mír, bývalý americký viceprezident Albert Gore. Českou republiku má od 9. prosince zastupovat ministr životního prostředí Martin Bursík. Českou delegaci čeká mimo oficiální program celá řada bilaterálních jednání, především rozhovory s Francií a Švédskem k přípravě společných 18 měsíců předsednictví v EU. Mluvit se bude také o zájmech ČR v oblasti flexibilních mechanismů Kjótského protokolu, což je důležité vzhledem k tomu, že 1. ledna 2008 začíná takzvané kontrolní období Kjótského protokolu, kdy může ČR obchodovat s přebytkem emisních redukcí, který má vůči aktuálnímu kjótskému závazku.