Zprávy | Z archivu rubriky


Chomutov stěhuje notorické neplatiče nájemného v městských bytech už od roku 2005 do obytných buněk v Dukelské ulici na okraji města. Volné jsou nyní dvě ze čtyř buněk, obydlená však není žádná z nich. Po skončení platnosti dvou nájemních smluv na dobu určitou se právně uvolní i dvě buňky, jejichž nájemníci se kamsi odstěhovali a neplatí, řekla novinářům primátorka Ivana Řápková (ODS). Měsíční nájemné v jedné buňce činí 400 korun plus poplatky za energie a služby. Stěhování neplatičů nájemného v rámci akce Záchranný kruh je jedním z opatření proti dlužníkům a nepřizpůsobivým obyvatelům včetně narkomanů či prostitutek. Po zabavení peněz dlužníků z řad příjemců sociálních dávkách přímo na magistrátu v polovině února exekutor v pondělí vystěhoval i první rodinu, jež dluží na nájemném 163.000 korun. Svým chováním navíc podle Řápkové ztrpčovala život ostatním sousedům. Rodina byt už před exekucí opustila.

Vystěhování neplatičů nájemného, stejně jako exekuce příjemců sociálních dávek, budou pokračovat. Na neplatiče podle Řápkové jiná opatření neplatí. Upozornila, že kromě represe uplatňované vůči nepřizpůsobivým město nabízí lidem ve svízelné situaci ubytování v azylových domech, sociálních bytech či různá školení. "Městský ústav sociálních služeb učí zájemce, jak se bránit lichvářům, jak hospodařit s dávkami či jak sepsat životopis," doplnila.

Ve věku šestaosmdesáti let zemřel v Praze v Thomayerově nemocnici po dlouhodobé těžké nemoci básník, překladatel a esejista Jan Vladislav. ČTK to řekla Stanislava Zábrodská, která ho zastupuje ve věcech autorských. Jan Vladislav se narodil v Hlohovci na Slovensku v české rodině poštovního úředníka, bývalého legionáře. Roku 1939 odešel s rodinou do Čech a o tři později složil maturitu na gymnáziu v Poličce. Vydal dvě knížky vlastní poezie a první výbor ze Shakespearových Sonetů, ale po únoru 1948 byl z politických důvodů z univerzity vyloučen a většina nákladu jeho třetí básnické knihy Hořící člověk skončila v stoupě. Poté mohl v literatuře působit už jen pouze jako překladatel, případně autor knih pro mládež. Překládal a předmluvami nebo doslovy doprovázel zejména klasickou, moderní a lidovou poezii z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, rumunštiny, ruštiny a ukrajinštiny a s jazykovou pomocí odborníků také z čínštiny a japonštiny. Jeho původní poezie zůstávala v rukopisech. V roce 1968 se podílel na vzniku Kruhu nezávislých spisovatelů a mohl konečně ukončit studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy doktorátem z filozofie. V období normalizace byl znovu zbaven možnosti publikovat. Založil samizdatovou edici Kvart, kde vyšlo přes 120 titulů. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1981 byl donucen k exilu do Francie. Roku 2003 se vrátil do Prahy.