Zprávy | Z archivu rubriky


Prezident republiky Václav Klaus podepsal novelu energetického zákona, která řeší problematiku černých odběrů energie. Novela si klade jako jeden z cílů zjednodušit podnikání a omezit administrativní zátěž podnikatelů v energetice. Zákon také určuje, co je a není nelegální odběr. Bude platit, že dodavatel obnoví dodávku proudu až poté, co zákazník uhradí svůj dluh. Exministr průmyslu Martin Říman již dříve upřesnil, že kromě porušení elektroměru bude nutné takovému zákazníkovi dokázat, že odebral víc elektřiny, než zaplatil.

Prezident podepsal také novelu zákona, která má zjednodušit obchodování s bezpečnostním materiálem a zakazuje například obchodování s protipěchotními minami. Zákon mimo jiné snižuje počet dokladů, které musejí obchodníci předkládat. Novelu ještě během projednávání kritizovala například organizace bránící lidská práva Amnesty International.

Převod nemovitostí z majetku státu na obce se zřejmě zrychlí. Prezident republiky Václav Klaus podepsal novelu zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, která převádí některé pravomoci z úrovně ministerstev na úřad. Převod majetku dosud zajišťoval úřad a kontrolovala ho příslušná ministerstva. Majetkovým odborům na ministerstvech ale chybí dostatečný počet právníků a úředníků a agenda se vlekla.

Antimonopolní úřad bude moci jednodušeji posuzovat podnikové fúze, které nevyvolávají vážné obavy z narušení hospodářské soutěže. Umožňuje to vládní novela, kterou podepsal prezident Václav Klaus. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by měl podle předlohy například posoudit žádosti o spojení firem, u nichž nebude mít podezření na možné narušení trhu, už do 20 dnů, nikoli do 30 dnů.

Prezident také podepsal novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje, která stanoví nová pravidla pro přeshraniční spolupráci krajů, obcí, mikroregionů a dalších institucí.