Zprávy | Z archivu rubriky


Kvůli katastrofálním povodním zmizí na Novojičínsku desítky domů. První vodou poškozené objekty se už začaly bourat. Velká voda se přehnala regionem ve středu a vážně poškodila 450 domů a 10 mostů, škody jdou do stovek milionů korun. ČTK to řekl mluvčí Nového Jičína Josef Gabzdyl. Lidé za pomocí hasičů a vojáků stále uklízejí následky povodní. Čerpají vodu ze sklepů a dalších objektů, pokračují ve vyklízení zatopených domů, čistí domy od nánosů bahna. Odklízecí práce se protáhnou i do dalších dnů. Vodou poničené rodinné domy se podle informací z novojičínského krizového štábu budou bourat v městské novojičínské části Bludovice a Žilina, dále v Kuníně, Šenově u Nového Jičína, Jeseníku nad Odrou, Životicích u Nového Jičína a Hodslavicích. Například v Jeseníku nad Odrou, kde žije 1900 obyvatel, již statik rozhodl srovnat se zemí pět domů. Šestý dům bude zbourán částečně. "Lidé postižení povodněmi aktuálně nejvíce potřebují lopaty, kbelíky, hadry, gumáky, dále dezinfekční prostředky, jídlo a oblečení. Humanitární pomoc jde z celé republiky, z Polska i Slovenska," uvedl Gabzdyl. Pomáhají také firmy, objevují se i nabídky a ubytování dětí v letních táborech, přijíždějí dobrovolníci. Na účet 43-5060060227/010, na kterém Nový Jičín sbírá peníze pro lidi postižené povodněmi, zatím dárci poslali 1,1 milionu korun. Tyto peníze půjdou podle Gabzdyla na nákup nejdůležitějších prostředků a přímo občanům Nového Jičína a okolních postižených obcí, kterým město zajišťuje základní servis. Nepřetržitě je k dispozici i krizové číslo 950 730 730.

Na pomoc obětem záplav a oblastem postiženým povodněmi již lidé poskytli více než 5,3 milionu korun. Z prostředků veřejné sbírky Povodeň 2009 v sobotu v dopoledních hodinách vyrazil do Nového Jičína první kamion s pomocí a společnost Člověk v tísni začala do okolních obcí distribuovat naftové vysoušeče a vybavení na odklízení bahna a sutin. ČTK to sdělil mluvčí společnosti Tomáš Urban. Nákladní automobil přivezl do severomoravského města 119 vysoušečů, 36 odvlhčovačů, 45 kanystrů, kladiva, nářadí a informační letáky Jak se chovat při povodních. "Nejvíce je teď potřeba základní vybavení na odklízení bahna a sutin. Hodilo by se víc kontejnerů, tlakové čističe a těžká technika na odvoz sutin," uvedl koordinátor Člověka v tísni Jan Faltus. Kvůli pomoci zaplaveným oblastem na severní a střední Moravě se v pátek sešli na koordinační schůzce hasiči, krizový štáb a humanitární organizace. Dohodli strategii, podle které si rozdělili oblasti působení a základní fáze pomoci. V regionu pomáhají i vojáci.

"Následující víkend a několik dalších dnů se budeme věnovat okamžité pomoci a zajišťovat urgentní dodávky chybějících věcí," uvedla společnost. Další dva až tři měsíce podle ní bude pokračovat vysoušení, odvhlčování, opravy a sanační práce. Poté přijde na řadu obnova vodních zdrojů a boj s plísněni, na závěr pak pomoc lidem bez peněz a obnova rodinných živností. Na veřejné sbírky humanitárních pomocí mohou lidé i nadále přispívat. Mohou posílat dárcovské sms na číslo 87777. Na konto společnosti ADRA přispějí zprávou ve tvaru DMS ADRA, organizaci Člověk v tísni pošlou peníze zprávou ve formě DMS POVODNE09. Lidem, kteří chtějí přispět bankovním převodem, jsou k dispozici konta: ADRA - 99619961/0300; variabilní symbol 211. Člověk v tísni - 72027202/0300. Charita ČR - 22770022/0800; variabilní symbol: 906.

Výuka o holokaustu, stav a možnosti vracení zabavených židovských předmětů nebo péče o židovské památky patřily k tématům sobotní části pražské konference o holokaustu. Její účastníci si naplánovali jednání v pracovních skupinách, které mají své závěry představit na nedělním a pondělním plenárním zasedání. Pracovní skupiny mají rovněž navrhnout svá doporučení pro závěrečnou deklaraci. Předmětem zvláštního zasedání je péče o oběti nacismu a jejich odkaz, sociální a právní postavení. Jeho aktéři si dali na program nejen debatu o formách státní sociální pomoci, ale i o spolupráci s nevládním sektorem.

Na účastníky konference se obrátil předseda Ústřední rady německých Sintů a Romů Romani Rose s požadavkem na přijetí rezoluce o vzniku důstojného památníku Sintům a Romům v Letech u Písku. Genocidě Romů je věnována i jedna z tematických pracovních skupin. Konference má zejména podpořit vzdělávání o holokaustu a rozvoj sociálních programů pro jeho oběti. Účastníci jednání mají rovněž zhodnotit stav restitucí nacisty uloupených uměleckých a náboženské hodnoty, majetkových restitucí obecně a systémů finančního odškodnění. Konference má rovněž posílit činnost Mezinárodního výboru pro připomínku, výzkum a vzdělávání o holokaustu. Jedním ze závěrů konference bude deklarace o vzniku Evropského institut odkazu šoa, což je židovský termín pro holokaust. Institut má být v Terezíně na Litoměřicku, kde nacisté za druhé světové války zřídili koncentrační tábor pro Židy. Institut má navázat na cíle konference, měl by rovněž shromažďovat informace kvůli restitucím zabaveného majetku.