Zprávy | Z archivu rubriky


Lidé, kteří budou pobývat v zahraničí během říjnových sněmovních voleb, mají na výběr dvě možnosti, jak se hlasování zúčastnit: buď se mohou zapsat do 30. srpna na zvláštní seznam voličů na příslušném zastupitelském úřadě v zahraničí, nebo mohou požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o voličský průkaz. Výjimkou nebude ani Británie. Mluvčí ministerstva zahraničí Milan Řepka popřel informace v Hospodářských novinách, podle nichž velvyslanectví v Londýně nechce lidem umožnit volit na voličský průkaz. "S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí," uvádí ministerstvo zahraničí na svých webových stránkách www.mzv.cz, kde zájemci najdou podrobný návod pro účast ve volbách.

Česká diplomacie i ministerstvo vnitra doporučují využít voličské průkazy při krátkodobém pobytu v zahraničí. Zapsání do seznamu se hodí spíše pro dlouhodobé pobyty mimo republiku. Volič bude zapsán ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem v místě svého pobytu a bude moci uplatnit své volební právo při volbách do sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu. O zápis do zvláštního seznamu voličů mohou požádat Češi pobývající v cizině písemně do konce tohoto týdne. K žádosti musejí připojit přinejmenším ověřenou kopii dokladů potvrzujících jejich totožnost, české státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. "Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný formulář," uvádí ministerstvo vnitra. Připomíná také, že pokud žadatel nebude v době voleb v místě zahraničního bydliště, může rovněž zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu. S ním je potom oprávněn volit jak v zahraničí, tak v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.