Zprávy | Z archivu rubriky


Pracovníci Jaderné elektrárny Temelín dokončili v prvním bloku montáž nových německých armatur, jejichž špatné fungování bylo příčinou jednoho z odstavení reaktoru v etapě spouštění s výkonem do 100 procent. Obsluha nemohla kvůli vadným armaturám pokračovat v dynamických testech, při nichž se prudce mění výkon. Závěrečnou sérii zkoušek poslední etapy proto dokončí až po jejich výměně. První blok Temelína odstavil personál již 24. února a od té doby provádí revize všech jeho zařízení. Mluvčí elektrárny Milan Nebesář řekl, že pracovníci připravují tlakovou těsnostní zkoušku generátoru a tlakovou zkoušku při tlaku 17,6 megapascalu. Obsluha musí také vyzkoušet nové armatury. Ty slouží zejména k přerušování a regulaci průtoku kapalin, plynů nebo par. Mluvčí potvrdil, že ukončení všech prací v prvním bloku lze očekávat v polovině dubna. Obsluha potom dokončí testy etapy s výkonem reaktoru do 100 procent. Blok poté projde komplexním šestidenním testem, po němž začne zkušební provoz. Ve druhém bloku, v jehož reaktoru je od 11. března všechno palivo, ukončili pracovníci elektrárny zkoušku těsnosti ochranné obálky (kontejnmentu). Odborníci v současnosti vyhodnocují její výsledky. Po provedení všech předepsaných zkoušek požádá ČEZ Státní úřad pro jadernou bezpečnost o povolení k aktivaci paliva. První řízená štěpná reakce by ve druhém bloku měla být nastartována ve druhé polovině dubna.