Zprávy | Z archivu rubriky


Systém péče o ohrožené děti se v Česku nedaří ani téměř tři desetiletí po pádu komunistického režimu reformovat. Republika stále patří k zemím s nejvyšším počtem dětí v ústavech a pomoc rodinám v tísnivé situaci se nerozvíjí. Novinářům to v Praze po skončení světového kongresu o ochraně dětí před týráním a zneužíváním (ISPCAN) řekl Radek Ptáček, který akci spolupředsedal. Kongres se v Česku konal poprvé. Zúčastnilo se ho přes 700 odborníků z osmi desítek států.

Mimo rodinu vyrůstají v Česku tisíce dětí. Podle Ptáčka zahraniční odborníci na kongresu Česko kritizovali za to, že do ústavní péče investuje. "Máme krásné domečky s krásnými pokojíčky. Ústavní péče je na vysoké úrovni. Její kvalita se ale nerovná kvalitě života dětí," zdůraznil psycholog. Podle Terezie Pemové z Národního institutu pro děti a rodinu sociální pracovníci sice domácnosti v potížích dlouhodobě sledují, řeší s nimi ale spíš drobnější záležitosti. Když pak začne mít dítě v 10 či 12 letech problémové chování, končívá v ústavu. "Dáváme tam často děti, které systém nechal napospas. Jsou státy, které tyto děti neumí zachytit. My o nich víme, ale neumíme jim pomoci," uvedla Pemová. Pochvalu naopak český systém podle expertů zaslouží za vysokou dostupnost škol a zdravotní péče. Země má také dostatek odborníků. Velmi hustá je například síť pedagogicko-psychologických poraden.