Zprávy | Z archivu rubriky


Evropský parlament přijal usnesení, které vyzývá komisi k bezodkladnému zahájení kroků ve spojitosti s možným střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Mezi požadovanými opatřeními je i pozastavení veškerého unijního financování koncernu Agrofert, dokud nebude střet zájmů plně vyšetřený a vyřešený. Právní oddělení Evropské komise dospělo ve své analýze k závěru, že Babiš stále profituje z činnosti Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu. Státní zemědělský intervenční fond už potvrdil, že od 2. srpna neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt z evropského Programu rozvoje venkova. Ministerstvo financí zároveň oznámilo, že nebude Evropské komisi zasílat k proplacení žádosti o platby spojené s Agrofertem. Rozhodnutí se týká všech výdajů souvisejících s koncernem bez ohledu na datum. Zároveň to neznamená, že dotace pro tuto skupinu budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, protože Agrofert, který dříve vlastnil, vložil do svěřenského fondu a nemá na něj žádný vliv. Podle Babiše je problém ve výkladu nového unijního práva. Česká ministerstva kvůli tomu komunikují s EU, aby si jej vyjasnila, uvedl. Jednání EP považuje za kampaň před květnovými evropskými volbami.

Evropská komise se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nedošlo k porušování pravidel. Audity by měly zkoumat jak předchozí víceleté finanční období let 2007 až 2013, tak dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů. Podle eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky.