Zprávy | Z archivu rubriky


Dekrety bývalého československého prezidenta Edvarda Beneše by podle předsedy francouzského Senátu Christiana Ponceleta neměly bránit vstupu České republiky do Evropské unie. "Francie se nedomnívá, že by to byla překážka vstupu České republiky do Evropské unie," řekl novinářům Poncelet po jednání se svým českým protějškem Petrem Pithartem. Francie podle Ponceleta vidí na české straně vůli najít v citlivé otázce Benešových dekretů řešení. I horní parlamentní komory obou zemí budou pracovat na tom, aby se pokusily nalézt odpověď na tento problém, který je do značné míry terminologickou záležitostí, prohlásil předseda francouzského Senátu. Podle Pitharta nelze zatím hovořit o tom, že by mezi Českou republikou, Německem a Rakouskem vznikla kvůli Benešovým dekretům bilaterální krize. Pithart se také setkal se třemi z šesti francouzských zástupců v evropském Konventu, který se zabývá budoucím uspořádáním Evropské unie kvůli jejímu rozšíření. Jeho francouzský protějšek prohlásil, že je zapotřebí, aby Francie na bilaterální i evropské úrovni ještě více podporovala úsilí České republiky o dosažení všech kritérií potřebných ke vstupu do EU. Pithart se s Ponceletem v první polovině tohoto roku sejde ještě dvakrát. Na konci května bude francouzský Senát hostit velké sympózium o první československém prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi a na konci června se ve východofrancouzském Darney uskuteční pocta československým legionářům, kteří bojovali za obou světových válek na Západě.