Zprávy | Z archivu rubriky


Český systém zdravotního pojištění není připraven na zhoršení ekonomické situace a případnou další hospodářskou krizi. Nemá dostatečné rezervy. I když bude letos zřejmě v mírném přebytku, výdaje rostou výrazně rychleji než příjmy. Vyplývá to z analýzy Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické o zdravotních pojišťovnách, jejíž výsledky v Praze představili autoři Štěpán Křeček a Karina Kubelková. V Česku funguje sedm zdravotních pojišťoven. Podle Křečka řada zdravotních pojišťoven nemá rezervu ani na jeden měsíc. Největší plánovanou finanční zásobu má Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, na konci roku by jí měla vydržet na 37 dní, největší Všeobecné zdravotní pojišťovně na 12 dní. U VZP je 57 procent pojištěnců, u Zaměstnanecké pojišťovny Škoda asi procento.

Podle odhadů ministerstva financí by ekonomika měla letos růst o 3,2 procenta. Česko má rekordně nízkou nezaměstnanost. Mzdy by se měly zvednout v průměru o 8,6 procenta a s nimi i odvody. Do zdravotnictví putuje asi 7,3 procenta HDP. V Německu je to 11,3 procenta, ve Švédsku a Francii 11 procent. Nejméně vydává Lotyšsko, a to 5,7 procenta. "České zdravotnictví je v porovnání se zeměmi EU a jinými vyspělými státy špičkové. Má skvělé výsledky s poměrně malým objemem nákladů. To neznamená, že to tak zůstane do budoucna," řekla Kubelková. Ke stinným stránkám českého systému podle ní patří nadužívaní služeb, podceňování prevence, chybějící ukazatele kvality pro srovnávání pracovišť, malý prostor pro konkurenci pojišťoven a nedostatečná elektronizace.

Nejoblíbenějšími jmény, která rodiče letos v lednu dali svým narozeným dětem, jsou Eliška a Jakub. Na dalších místech se umístila chlapecká jména Jan a Adam, z dívčích jmen obsadily druhou a třetí příčku Anna a Sofie. Novinářům to řekl Tomáš Chrámecký z Českého statistického úřadu. Jména udělovaná v lednu sledují statistici od roku 1999. Jména Jakub a Jan se na prvních příčkách statistiky objevují pravidelně, naopak Adam na třetím místě je letos novinkou. Stejně tak vzrostla oblíbenost jména Sofie, která se dostala na třetí místo, zatímco loni byla sedmá.

Z dívčích jmen jsou podle ČSÚ v posledních letech čím dál populárnější Viktorie, Anežka, Julie nebo Amálie. Oblibu naopak ztrácejí jména Kateřina, Barbora a Natálie. Mezi chlapci roste obliba třeba jmen Matěj či Tobiáš. Naopak klesá popularita jmen David, Michal, Petr či Šimon. Statistici zaznamenali v lednu také několik neobvyklých jmen. Narodili se třeba kluci, které rodiče pojmenovali Mikeš, Gaston, Medard, Tigran nebo Bentley Enow. Mezi děvčaty to byla zase jména jako Medina, Caitlin, Kiara, Tamika či Amálie Eulálie.

A jaká jména vedou mezi rodiči? Mezi otci vedlo jméno Jan, naopak u matek byla nejčastější Lucie. Nejvíce dětí se narodilo párům se jmény Petr a Lucie. Tomáš Chrámecký z ČSÚ upozornil, že při porovnání žebříčků jmen rodičů a jejich dětí je vidět, že dědění jmen je výsadou mužů. Kromě jména Pavel jsou všechna nejobvyklejší jména otců i v tabulce 25 nejoblíbenějších jmen chlapců. U žen to neplatí. "Mezi maminkami byla Eliška až na 35. místě, třetí Sofie se mezi maminkami v podstatě nevyskytuje a Ema a Viktorie tam není v podstatě žádná," řekl. Zděděné jméno dostalo v lednu 17 procent chlapců a čtyři procenta dívek.