Zprávy | Z archivu rubriky


Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) se nedaří dotáhnout plánované změny, které mají zlepšit úroveň sociálních služeb. Vyplývá to z výsledků prověrky, které zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle něj se na tom do velké míry podepisuje dosud nepřijatá novela zákona o sociálních službách. Nejpozději v roce 2017 mělo být splněno 17 opatření, v době kontroly se resortu 14 z nich nepodařilo dosáhnout. MPSV v reakci uvedlo, že je pro něj zajištění kvalitních sociálních služeb zásadní, zavázalo se předložit novelu do konce roku.

Mezi 17 opatřeními, které měly být splněny, bylo například zvýšení podpory neformálním pečovatelům, legislativní vymezení kvality sociálních služeb nebo stanovení odborné způsobilosti zaměstnanců v sociálních službách. Připravovaná novela zákona o sociálních službách, která má mimo jiné sladit právní úpravu s dosavadní praxí či stabilizovat financování sociálních služeb, měla podle NKÚ nabýt účinnosti původně už v dubnu 2017. Dosud ale přijata nebyla. Stále přetrvávajícím problémem je podle úřadu také nedostatek sociálních pracovníků. Ministerstvo oponuje, že nedostatek sociálních pracovníků je reflexí stavu českého trhu práce. "Za poslední tři roky se zvýšily platy sociálních pracovníků cca o 35 procent. Díky tomu se počet sociálních pracovníků stabilizoval a nyní nedochází k úbytku," reagovalo MPSV.